Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 08.05.2024 r. (środa) w godz. 15:00 - 17:00
— 09.05.2024 r. (czwartek) w godz. 16:15 - 18:00
— 11.05.2024 r. (sobota) w godz. 10:00 - 14:00

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne - drugie raty.