1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 20. Rocznica tego wydarzenia jest doskonałą okazją do podsumowań. Realizując programy z wykorzystaniem środków z budżetu UE, nasza gmina rozwija się w zawrotnym tempie, a to przekłada się na konkretne efekty społeczne i gospodarcze.

Przez ostatnie dwie dekady Gmina Daleszyce zrealizowała około 50 projektów ze wsparciem zewnętrznym na kwotę 104 616 933,70 zł z czego 62 294 080,63 zł pochodziło ze środków unijnych.

Inwestujemy w młodzież, seniorów, w ekologię, turystykę oraz infrastrukturę drogową. Śmiało możemy stwierdzić, że nasza gmina, województwo i kraj przeszedł totalną metamorfozę i dziś zalicza się do grona jednego z najszybciej rozwijających się w Europie.

Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych projektów ale gołym okiem widać jak zmieniło się otoczenie w którym żyjemy. Nowoczesne budynki, które zasilane są odnawialnymi źródłami energii, drogi którymi komfortowo podróżujemy, rewitalizacje miejsc publicznych, doposażenie straży, szkół, organizacja wydarzeń kulturalnych i historycznych, ogromna większość tych inwestycji zrealizowana została dzięki pozyskanym dotacjom.

W ciągu ostatnich 20 lat zrealizowaliśmy wiele marzeń i planów. Zmieniło się wiele i nadal będzie się zmieniać. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu środowisk, polskich instytucji, samorządów,
a przede wszystkim obywateli udało się zrealizować szereg cennych inwestycji.

Obwodnica Daleszyc, Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, oczyszczalnia ścieków, przebudowa Urzędu Gminy, termomodernizacje szkół, budowa sal gimnastycznych, świetlic, wieża widokowa, świetlice wiejskie, to tylko niektóre z najważniejszych zrealizowanych inwestycji.

Wiele projektów kierowanych jest również bezpośrednio do naszych mieszkańców, którzy dzięki unijnemu wsparciu otwierają firmy, szkolą się lub przebranżawiają.

Zachęcamy do przyjrzenia się bliżej inwestycjom zrealizowanym dzięki członkostwu naszego kraju w Unii Europejskiej. To był dobry czas, który bardzo dobrze wykorzystaliśmy. Dlatego z radością możemy świętować 20. rocznicę europejskiego wsparcia.