W roku 1940 w sowieckich obozach jenieckich w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku przebywały tysiące polskich oficerów z jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego. W ramach zwalczania elity narodu polskiego i jego inteligencji Józef Stalin i członkowie Biura Politycznego partii bolszewickiej podjęli 5 marca 1940 roku decyzję o wymordowaniu polskich jeńców. Masowe egzekucje wykonano w lesie katyńskim w kwietniu i maju 1940 roku. NKWD wymordowało minimum 15 131 polskich żołnierzy.

W tym roku obchodzimy 84 rocznicę zbrodni katyńskiej. Z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel pt.:,, Ocalić od zapomnienia’’ przygotowany przez uczniów i nauczycieli. ,,Mali artyści’’ recytowali wiersze Zbigniewa Herberta, Kazimiery Iłłakowiczówny i Feliksa Konarskiego. Główna solistka wykonała piękny utwór muzyczny ,,Biały krzyż’’. Następnie przewodniczący wszystkich klas zapalili znicze przy ,,Dębie katyńskim’’. Zwieńczeniem uroczystości była projekcja filmu dokumentalnego pt.: ,,Zbrodnia katyńska - walka o prawdę’’.

SP w Słopcu