Ponad 200 uczniów ze świętokrzyskich szkół podstawowych otrzymało tytuły laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wśród laureatów znalazł się Kamil Ostrowski uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach, który brał udział w konkursie przedmiotowym z geografii.

Konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych mają bardzo dużą rangę. Pokazują bowiem jak poszczególne szkoły pracują z uczniami zdolnymi, to dlatego wynik tych konkursów jest czasem ważniejszy od rezultatu uzyskanego na egzaminie na koniec szkoły podstawowej. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego zwalnia uczniów z pisania z tej części egzaminu, z której dany uczeń zdobył laur i często otwiera drogę do najlepszych szkół średnich w całej Polsce.

Żeby zdobyć tytuł trzeba przejść aż trzy etapy – rozpoczynając od pierwszego szkolnego, a kończąc na trzecim – wojewódzkim, do którego trafiają tylko najlepsi uczniowie.

Kamil znalazł się w gronie najlepszych z najlepszych. Serdecznie gratulujemy, naszemu zdolnemu uczniowi, a także nauczycielce Agnieszce Młynarczyk, która przygotowywała Kamila do konkursów.