80 strażaków ratowników z terenu Miasta i Gminy Daleszyce uczestniczyło w gminnych ćwiczeniach jednostek OSP z zakresu gaszenia pożarów, a także udzielania pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Do zajęć praktycznych na terenie ośrodka MONAR w Komórkach oraz firmy TES w Niwach, przystąpili strażacy z wszystkich ośmiu jednostek działających w naszej gminie. 

Ćwiczenia były podzielone na cztery epizody. W pierwszym z nich strażacy mieli za zadanie ugaszenie improwizowanego pożaru w kotłowni budynku ośrodka MONAR w Komórkach, a także odnalezienie i udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Miejscem pozostałych ćwiczeń było sołectwo Niwy. Druhowie szkolili swoje umiejętności udzielając pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, gdzie musieli użyć narzędzi hydraulicznych do rozcięcia wraku pojazdu. Następnie na terenie firmy TES musieli sobie poradzić z pożarem zewnętrznym jednego z magazynów, a także pożarem w hali produkcyjnej.

Ćwiczenia z zaciekawieniem obserwował burmistrz Dariusz Meresiński. –  Jestem pod ogromnym wrażeniem sprawności  i umiejętności naszych druhów. Doskonale sobie poradzili z dość trudnymi zadaniami. To obrazuje, że posiadane przez nich umiejętności i sprzęt dają nam wszystkim gwarancję bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim strażakom za udział i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację ćwiczeń –  podsumował Burmistrz.

Działaniami strażaków kierował Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Daleszycach Dominik Zarębski, a nad sprawnym przebiegiem ćwiczeń czuwał Kamil Smelcerz, zastępca Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Daleszycach.

Po ćwiczeniach strażacy posilili się kiełbaską z ogniska oraz pysznym żurkiem.