Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach odbędzie się 16 listopada 2023 roku, tj. czwartek o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zmiany uchwały Nr LXXII/615/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Nr LXXX/686/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.

4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Siwonia