Urząd Miasta i Gminy  w Daleszycach informuje, że został ogłoszony nabór  wniosków w ramach  Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024."

Komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zostało zamieszczone na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024" jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)