5 października 2023 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Niestachowie im. Kornela Makuszyńskiego wzięli udział w ich pierwszej ważnej uroczystości, jaką jest pasowanie na ucznia.

Pierwszoklasiści w obecności burmistrza Dariusza Meresińskiego, dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców przystąpili do pasowania na ucznia. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Następnie pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne.

Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!

SP Niestachów