Informuję, że w dniu 29 września 2023 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce”, które zostało zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 55 213,06 zł oraz z budżetu Gminy Daleszyce w kwocie 83 219,18 zł.

logo abest2023