Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu jest już mocno zaawansowana. Mury nowego budynku już stoją, obiekt został zadaszony, w tej chwili trwają prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych, posadzek i roboty elewacyjne.

- Dobudowana sala gimnastyczna i dodatkowe pomieszczenia niemal podwoiły powierzchnię szkoły w Słopcu i sprawiły, że staje się ona obiektem nowoczesnym i w pełni funkcjonalnym. Dzieci i młodzież zyskują nie tylko przestrzeń do rozwoju fizycznego, ale też do rozwijania zainteresowań, do organizowania akademii i wspólnych uroczystości. To bardzo ważne dla społeczności szkolnej, ale też innych mieszkańców miejscowości, którzy często wraz z dziećmi uczestniczą w istotnych wydarzeniach i teraz będą mieć do tego wymarzone warunki – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Z postępu prac cieszy się także zaangażowany w doprowadzenie do realizacji tej inwestycji radny Rady Miejskiej w Daleszycach Mariusz Dziadowicz. – Nowa sala już stoi, gotowy jest dach i stolarka okienna, zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, kolejnym etapem będzie wykonanie wszystkich potrzebnych instalacji wewnętrznych.  Czekamy z niecierpliwością na zakończenie prac, a postępy w budowie są bardzo wyraźne i już widać, jak zmieni się cała szkoła i jej otoczenie. To jedna z najważniejszych inwestycji w naszej miejscowości, na pewno będzie dobrze służyć kolejnym pokoleniom – podkreśla radny.

Nowa sala gimnastyczna ma przygotowywane pełne zaplecze sanitarno-szatniowe. Sala jest wyposażana w nowoczesne instalacje, w tym umożliwiające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych: piec na pellet, fotowoltaikę i pompę ciepła. Odpowiednio zagospodarowany zostanie też teren wokół budynku.

Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem pozyskanym przez gminę z programu Polski Ład. Koszt inwestycji to 5.380.000,00 zł brutto. Budowa sali gimnastycznej w Słopcu ma być zakończona w marcu przyszłego roku.

Warto przypomnieć, że jednocześnie w gminie Daleszyce prowadzona była rozbudowa w sumie trzech szkół podstawowych. Nowe sale gimnastyczne w Marzyszu i Borkowie są już gotowe, w tej chwili trwają tutaj czynności odbiorowe i montaż wyposażenia sportowego.