Urząd Miasta i Gminy  w Daleszycach informuje, że został ogłoszony nabór  wniosków w ramach  Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zostało zamieszczone na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024r. jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)