Kolejny postój m-Gopsika miał miejsce w dniu 9 sierpnia 2023 między innymi w Sierakowie. A przydał się bardzo bo pogoda tego dnia wyjątkowo nie sprzyjała wyjazdom poza sołectwo.

Mieszkańcy Sierakowa  skorzystali zatem z możliwości załatwienia swoich spraw na miejscu bez konieczności wyjazdu do Daleszyc. W mobilnej filii MGOPS składali wnioski o świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pomocowe. Jedna z podopiecznych przyjęła pracownika socjalnego w swoim domu.