Gmina Daleszyce otrzymała z budżetu państwa 43 731,20 zł wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia wynosi 18 357,80 zł, a koszt całkowity wykonania zadania to 62 089, zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. Dofinansowanie do wycieczek w ramach przedsięwzięcia w roku 2023 otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach oraz Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie.

Nazwa szkoły

Kwota dofinansowania wycieczki

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy

4 968,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie

9 841,20 zł

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza”
w Daleszycach

8 922,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie

20 000,00 zł

RAZEM

43 731,20 zł

poznaj polske770