Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzono obecność ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), oraz możliwość przenoszenia przez dzikie ptaki wirusa podtypu H5N1. Na terenie województwa świętokrzyskiego pierwszy taki przypadek stwierdzono u łabędzi w marcu br. na terenie gminy Ruda Maleniecka. Aktualnie potwierdzono przypadła wirusa również u mew śmieszek w gminie Wiślica.

W związku z powagą problemu oraz zagrożeniem dla ptaków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwraca się z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji o znalezionych padłych dzikich ptakach. Zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach lub do odpowiednich do miejsc znalezienia Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Szczególną uwagę należy zwrócić na tereny, na których występują duże skupiska ptaków w rejonach dolin rzecznych oraz przy dużych zbiornikach wodnych i stawach hodowlanych.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwraca uwagę na stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (tj. Dz. U. z 2022 poz.768).

Wioletta Łyżwa
p. o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Regionalnego Konserwatora Przyrody
w Kielcach