W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.  Druhowie wraz z burmistrzem Dariuszem Meresińskim rozmawiali o zamierzeniach i działaniach zaplanowanych w 2023 roku.

Podczas roboczego posiedzenia rozmawiano m.in. o organizacji Gminnego Dnia Strażaka oraz o pielgrzymce strażackiej na Jasną Górę. Druhowie podsumowali zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach, a także omówili szczegóły przeprowadzenia kolejnych ćwiczeń, szkoleń i kursów, aby doskonalić swoje umiejętności.

Kolejnym punktem zebrania były rozmowy na temat zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisów, które pozyskało na ten cel rządową dotację oraz dalsze starania o uzyskanie dotacji na zakup ciężkiego wozu dla OSP Suków.

Zarząd Gminny podziękował Burmistrzowi za przekazanie dodatkowego sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce oraz za owocną współpracę, dzięki której możliwy jest dalszy rozwój jednostek.