Z dniem 30 kwietnia 2023 roku, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zakończył sprzedaż preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Spowodowane jest to rozprowadzeniem zakupionego asortymentu od TAURON Wydobycie S.A. dla mieszkańców Gminy Daleszyce oraz koniecznością rozliczenia się z prowadzonej sprzedaży. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w podanym terminie zostaną umorzone ze względów opisanych powyżej.

   Przez cały okres sprzedaży preferencyjnej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy zrealizowali wnioski dla ponad 1 100 mieszkańców Gminy Daleszyce, których zaopatrzono w asortyment węglowy na łączną wartość osiągającą prawie 1 tys. ton.