Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach
Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca I kwartału 2023 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

1236

16 447 765,52

629

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Daleszyce na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu "Czyste Powietrze".

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek kto może aplikować o środki w ramach programu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2023 r., środa, godz. 18:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach przy ul. Chopina 25.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce
w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
do końca II kwartału 2023 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

1147

14 613 882,71

597

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca I kwartału 2023 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

1018

11 720 761,06

526

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

163 plansze reforma programu Czyste Powietrze NFOSiGW 1600x900 1