Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca II kwartału 2024 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

1502

23 504 235,15

730

W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz więcej osób/firm, które oferują wsparcie w uzyskaniu dofinansowania i wykonanie projektów modernizacji w imieniu beneficjentów. Ponieważ proces pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Kielcach przez ww. osoby/firmy wymaga posiadania pełnomocnictwa z podpisem beneficjenta oraz zawarcia odpowiedniej umowy, Zarząd WFOŚiGW w Kielcach apeluje o ostrożność.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze.  Najnowszy ranking obejmuje zestawienie aktywności gmin w składaniu wniosków o dofinansowanie w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W rankingu wzięto pod uwagę dwa kryteria – liczbę wniosków o wymianę starych urządzeń grzewczych oraz liczbę wniosków odniesioną do liczby budynków jednorodzinnych w danej gminie. Nasza gmina jest na 20 miejscu spośród 2162 gmin, które biorą udział w programie „Czyste Powietrze”.

Obowiązek wyboru pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów oraz wykonania audytu energetycznego – to najważniejsze zmiany, które wchodzą w programie Czyste Powietrze. 

 Rozwiązania te mają zapewnić osobom korzystającym z programu możliwość odpowiedniego wyboru urządzeń grzewczych, właściwych dla danego domu, a także uchronić użytkowników pomp ciepła przed zawyżonymi rachunkami za energię.

Spotkania z mieszkańcami odbędą się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) od godziny 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w pok. nr 210

W trakcie spotkania zostaną przedstawione założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, sposób składnia wniosków, oraz zasada realizacji i rozliczania.

Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny pod numerem telefonu: 41 317 16 94 wew. 210

Serdecznie zapraszamy !

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.