Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach
Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca I kwartału 2023 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

1236

16 447 765,52

629