Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce
w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”
do końca II kwartału 2023 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

1147

14 613 882,71

597