Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca IV kwartału 2022 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

liczba zawartych umów o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

926

871

9 354 952,21 zł

475