Lp.

Nazwa firmy

Nr telefonu

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik, z siedzibą: Cedzyna 129, 25-900 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6372366372, REGON: 260156479, SCHRONISKO dla bezdomnych zwierząt Strzelce, 28-220 Oleśnica pow. Staszów.

790 452 382