wfos logo

Kolejne instalacje fotowoltaiczne zasiliły obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce. „Zielona energia” popłynie do Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie oraz na potrzeby ujęcia wody w Niwach.

28 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podpisał umowy z Prezesem Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszardem Gliwińskim na realizację trzech zadań: „Budowę instalacji OZE na potrzeby Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach”, „Budowę instalacji OZE na potrzeby ujęcia wody w Niwach” i „Budowę instalacji OZE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie”. Łączna kwota ww. inwestycji wynosi 314 157,64 zł, w tym wsparcie WFOŚiGW w Kielcach w postaci pożyczki umarzalnej w wysokości 47 123,64 zł.

Inwestycja została zrealizowana przez gminę, a wykonawców wyłoniono w nieograniczonych przetargach. Umowy na budowę instalacji zostały podpisane w lutym 2021 roku, a w maju panele już są gotowe, by pozyskiwać energię słoneczną.  Przy ujęciu wody w Niwach stanęła naziemna instalacja, na budynkach szkolnych – instalacje dachowe. Parametry zostały określone tak, by zaspokoić zapotrzebowanie obiektów na energię elektryczną.

Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość, dlatego dziś staramy się inwestować w te rozwiązania wszędzie tam, gdzie to możliwe – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – To nowoczesne i korzystne dla środowiska rozwiązania, które z czasem przyniosą nam także ekonomiczne oszczędności i niezależność od rosnących cen prądu. Korzyści z wykorzystywania energii słonecznej to także ograniczenie odpadów i oszczędność paliw kopalnych. Praktycznie każdy mieszkaniec naszej gminy skorzysta na tych rozwiązaniach, ponieważ dzięki nim nie emitujemy zanieczyszczeń do atmosfery, czyli mówiąc wprost – oddychamy czystszym powietrzem.