wfos logo

Kolejne instalacje fotowoltaiczne zasiliły obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce. „Zielona energia” popłynie do Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie oraz na potrzeby ujęcia wody w Niwach.

28 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podpisał umowy z Prezesem Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszardem Gliwińskim na realizację trzech zadań: „Budowę instalacji OZE na potrzeby Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach”, „Budowę instalacji OZE na potrzeby ujęcia wody w Niwach” i „Budowę instalacji OZE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie”. Łączna kwota ww. inwestycji wynosi 314 157,64 zł, w tym wsparcie WFOŚiGW w Kielcach w postaci pożyczki umarzalnej w wysokości 47 123,64 zł.