Harmonogram wywozów odpadów komunalnych
z terenu Miasta i Gminy Daleszyce
Rok 2024

do pobrania w pliku PDF

Gospodarka o obiegu zamkniętym - co to jest?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych
z terenu Miasta i Gminy Daleszyce
Rok 2023

do pobrania w pliku PDF

baner gospodarka odpadami3

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie:

https://daleszyce.pl/index.php/rejestr-dzialalnosci-regulowanej