Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Daleszyce na spotkanie warsztatowe dotyczące transportu i mobilności w naszym mieście! Celem spotkania jest poznanie Państwa opinii związanej ze sposobem przemieszczania się w mieście Kielce oraz w gminach należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Liczymy na Państwa zaangażowanie, wspólnie zdecydujemy o transporcie w KOF!

Tematyka spotkania:

  • Zapewnienie szybkiego, sprawnego i atrakcyjnego systemu publicznego transportu zbiorowego z integracją przestrzenną, taryfową i czasową środków transportu oraz stworzenie szkieletu systemu transportowego opartego na węzłach przesiadkowych, które poprawią jakość publicznego transportu zbiorowego
  • Nowoczesny, niskoemisyjny transport w KOF uwzględniający elektromobilność i bezemisyjność
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z dążeniem do realizacji wizji zero, ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego
  • Poprawa atrakcyjności infrastruktury rowerowej
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości KOF oraz zagospodarowanie przestrzenne zorientowane na system transportowy
  • Poprawa funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni miejskich w obszarach centralnych z dążeniem do realizacji idei miast 15 – minutowych, likwidacja miejskiej wyspy ciepła i reorganizacja systemu transportowego w centrum większych miast

Spotkanie odbędzie się w dniu 12.04.2023 r.15:45Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach (sala konferencyjna).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów oraz miejsc spotkań warsztatowych znajdują się na stronie internetowej: https://www.viavistula.pl/aktualnosci/

Serdecznie zapraszamy !