Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii dot. ograniczenia działalności urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że obsługa interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce odbywa się w stopniu ograniczonym przy wyznaczonych stanowiskach pracy z zachowaniem środków bezpieczeństwa.