Gabriela Kaczmarczyk, zawodniczka daleszyckiej szkółki kolarskiej Vento Bike Team wygrała Tour de Pologne Junior. To jeden z najważniejszych wyścigów dla dzieci i młodzieży, który towarzyszy narodowemu wyścigowi kolarskiemu Tour de Pologne UCI World Tour. Celem zawodów jest promocja młodzieżowego sportu i popularyzacja jazdy na rowerze.

Tour de Pologne Junior to cykl wyścigów, które odbyły się od 11 do 15 sierpnia w Rzeszowie, Bielsko-Białej, Katowicach i Krakowie – młodzi zwodnicy mieli więc okazję sprawdzić swoje możliwości na różnorodnych trasach. Finał zawodów został poprowadzony po trasie, którą częściowo pokonywali także zawodowcy. W kategorii Młodziczek pierwsze miejsce zajęła Gabriela Kaczmarczyk, podopieczna trenera Krzysztofa Baćkowskiego i Świętokrzyskiej Fundacji Sportu w Daleszycach. Wychowanka szkółki Vento Bike Team tryumfowała także na poszczególnych etapach wyścigu, nie dając szans rywalkom w Rzeszowie, Katowicach i Krakowie.

- Dziękujemy naszej zawodniczce i trenerowi za najlepsze, bo przypieczętowane zwycięstwem emocje sportowe – pogratulował wyników burmistrz Dariusz Meresiński. – Mam nadzieję, że cel takich wyścigów, jakim jest promocja aktywnego spędzania czasu, został osiągnięty i kolejni młodzi mieszkańcy naszej gminy inspirują się dokonaniami Gabrysi i pozostałych wychowanków szkółki kolarskiej – i sami także coraz chętniej wsiadają na rower.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.08.2021 r. tj. czwartek o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja dyrektorów szkół oraz stowarzyszeń prowadzących szkoły o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2021/2022 i o współpracy z gminą.
8. Rozpatrzenie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce.

a) miejscowość Słopiec
1) wniosek nr rej. 3507 z dnia 09.06.2021 r.
b) miejscowość Niwy
1) wniosek – nr rej. 2807 z dnia 17.05.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 740/2021 z dnia 05.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2884 z dnia 19.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 2939 z dnia 20.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2955 z dnia 17.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3297 z dnia 01.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3475 z dnia 08.06.2021 r.
8) wniosek nr rej. 3274 z dnia 08.06.2021 r.
c) miejscowość Kranów
1) wniosek – nr rej. 3464 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3476 z dnia 09.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3404 z dnia 07.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 2599 z dnia 04.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2898 z dnia 20.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 2806 z dnia 10.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3123 z dnia 26.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 2596 z dnia 04.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 2599 z dnia 04.05.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3020 z dnia 24.05.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3243 bez daty
12) wniosek – nr rej. 3078 z dnia 26.05.2021 r.
13) wniosek – nr rej. 3421 z dnia 08.06.2021 r.
14) wniosek – nr rej. 3425 z dnia 07.06.2021 r.
15) wniosek – nr rej. 3490 z dnia 09.06.2021 r.
d) miejscowość Suków
1) wniosek – nr rej. 3405 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3407 z dnia 07.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3407 z dnia 07.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3406 z dnia 07.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3406 z dnia 07.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3392 z dnia 07.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3439 z dnia 08.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3159 z dnia 28.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3156 z dnia 28.05.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3158 z dnia 28.05.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3157 z dnia 28.05.2021 r.
12) wniosek – nr rej. 3393 z dnia 07.06.2021 r.
13) wniosek – nr rej. 3795 z dnia 18.06.2021 r.
14) wniosek – nr rej. 3422 z dnia 08.06.2021 r.
15) wniosek – nr rej. 3021 z dnia 24.05.2021 r.
16) wniosek – nr rej. 3409 z dnia 07.06.2021 r.
17) wniosek – nr rej. 3408 z dnia 07.06.2021 r.
18) wniosek – nr rej. 3492 z dnia 09.06.2021 r.
19) wniosek – nr rej. 3511 z dnia 09.06.2021 r.
20) wniosek – nr rej. 3616 z dnia 09.06.2021 r.
21) wniosek – nr rej. 3357 z dnia 04.06.2021 r.
22) wniosek – nr rej. 3356 z dnia 04.06.2021 r.
23) wniosek – nr rej. 3359 z dnia 03.06.2021 r.
24) wniosek – nr rej. 3358 z dnia 03.06.2021 r.
25) wniosek – nr rej. 3372 z dnia 03.06.2021 r.
26) wniosek – nr rej. 3361 z dnia 04.06.2021 r.
27) wniosek – nr rej. 3449 z dnia 08.06.2021 r.
28) wniosek – nr rej. 3473 z dnia 09.06.2021 r. oraz nr rej. 2661 z dnia 10.05.2021 r.
e) miasto Daleszyce
1) wniosek – nr rej. 3497 z dnia 09.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3469 z dnia 09.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3465 z dnia 09.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3423 z dnia 08.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3440 z dnia 06.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 720/2021 z dnia 04.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3508 z dnia 07.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3560 z dnia 10.06.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3562 z dnia 10.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3379 z dnia 07.06.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3296 z dnia 02.06.2021 r.
12) wniosek – nr rej. 3609 z dnia 10.06.2021 r.
13) wniosek – nr rej. 3536 z dnia 09.06.2021 r.
14) wniosek – nr rej. 3550 z dnia 01.06.2021 r.
15) wniosek – nr rej. 3547 z dnia 10.06.2021 r.
16) wniosek – nr rej. 3502 z dnia 09.06.2021 r.
17) wniosek – nr rej. 3500 z dnia 09.06.2021 r.
18) wniosek – nr rej. 3504 z dnia 09.06.2021 r.
19) wniosek – nr rej. 3506 z dnia 09.06.2021 r.
20) wniosek – nr rej. 3499 z dnia 08.06.2021 r.
21) wniosek – nr rej. 3560 z dnia 10.06.2021 r.
22) wniosek – nr rej. 3154 z dnia 26.05.2021 r.
23) wniosek – nr rej. 3152 z dnia 26.05.2021 r.
24) wniosek – nr rej. 3151 z dnia 27.05.2021 r.
25) wniosek – nr rej. 3169 z dnia 26.05.2021 r.
26) wniosek – nr rej. 2887 z dnia 19.05.2021 r.
27) wniosek – nr rej. 3136 z dnia 26.05.2021 r.
28) wniosek – nr rej. 3108 z dnia 27.05.2021 r.
29) wniosek – nr rej. 2809 z dnia 17.05.2021 r.
30) wniosek – nr rej. 2562 z dnia 19.05.2021 r.
31) wniosek – nr rej. 3300 z dnia 02.06.2021 r.
32) wniosek – nr rej. 3292 z dnia 31.05.2021 r.
33) wniosek – nr rej. 3291 z dnia 31.05.2021 r.
34) wniosek – nr rej. 3138 z dnia 27.05.2021 r.
35) wniosek – nr rej. 2885 z dnia 17.05.2021 r.
36) wniosek – nr rej. 2886 z dnia 19.05.2021 r.
37) wniosek – nr rej. 3215 z dnia 31.05.2021 r.
38) wniosek – nr rej. 3046 z dnia 25.05.2021 r.
39) wniosek – nr rej. 3047 z dnia 24.05.2021 r.
40) wniosek – nr rej. 3168 z dnia 26.05.2021 r.
41) wniosek – nr rej. 3503 z dnia 06.06.2021 r.
42) wniosek – nr rej. 3496 z dnia 09.06.2021 r.
43) wniosek – nr rej. 3498 z dnia 09.06.2021 r.
44) wniosek – nr rej. 3505 z dnia 09.06.2021 r.
45) wniosek – nr rej. 3044 z dnia 24.05.2021 r.
46) wniosek – nr rej. 3012 z dnia 24.05.2021 r.
47) wniosek – nr rej. 3011 z dnia 21.05.2021 r.
48) wniosek – nr rej. 2889 z dnia 18.05.2021 r.
49) wniosek – nr rej. 2881 z dnia 19.05.2021 r.
50) wniosek – nr rej. 2882 z dnia 17.05.2021 r.
51) wniosek – nr rej. 2883 z dnia 19.05.2021 r.
52) wniosek – nr rej. 2888 z dnia 17.05.2021 r.
53) wniosek – nr rej. 3375 z dnia 02.06.2021 r.
54) wniosek – nr rej. 2808 z dnia 17.05.2021 r.
55) wniosek – nr rej. 2882 z dnia 16.05.2021 r.
56) wniosek – nr rej. 3290 z dnia 31.05.2021 r.
57) wniosek – nr rej. 3290 z dnia 31.05.2021 r.
f) miejscowość Danków-Wójtostwo
1) wniosek – nr rej. 3376 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3489 z dnia 06.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3488 z dnia 09.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3566 z dnia 10.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3565 z dnia 10.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3210 z dnia 27.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3566 z dnia 26.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3378 z dnia 26.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3427 z dnia 05.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3427 z dnia 07.06.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3436 z dnia 07.06.2021 r.
12) wniosek – nr rej. 703/2021 z dnia 04.05.2021 r.
g) miejscowość Brzechów
1) wniosek – nr rej. 3006 z dnia 24.05.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3390 z dnia 04.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3343 z dnia 04.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3495 z dnia 07.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2896 z dnia 20.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 2895 z dnia 20.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3494 z dnia 08.06.2021 r.
h) miejscowość Borków
1) wniosek – nr rej. 3546 z dnia 09.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3432 z dnia 08.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2891 z dnia 19.05.2021 r.
i) miejscowość Marzysz
1) wniosek – nr rej. 3526 z dnia 10.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3209 z dnia 31.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3208 z dnia 31.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 2828 z dnia 18.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2952 z dnia 21.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3214 z dnia 31.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3391 z dnia 07.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3293 z dnia 01.06.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3340 z dnia 01.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3456 z dnia 09.06.2021 r.
j) miejscowość Szczecno
1) wniosek – nr rej. 3541 z dnia 08.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3295 z dnia 01.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3643 z dnia 09.06.2021 r.
k) miejscowość Cisów
1) wniosek – nr rej. 742/2021 z dnia 06.05.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 2505 z dnia 08.04.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2899 z dnia 20.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3091 z dnia 25.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3090 z dnia 25.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3089 z dnia 25.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3239 z dnia 19.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 2642 z dnia 10.05.2021 r.
l) miejscowość Niestachów
1) wniosek – nr rej. 3459 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3382 z dnia 12.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3652 z dnia 09.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3557 z dnia 08.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3607 z dnia 10.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3352 z dnia 04.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 2935 i 3076 z dnia 21.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3512 z dnia 27.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3042 z dnia 24.05.2021 r.
m) miejscowość Widełki
1) wniosek – nr rej. 3493 z dnia 09.06.2021 r.
n) miejscowość Mójcza
1) wniosek – nr rej. 3568 z dnia 10.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3567 z dnia 10.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2830 z dnia 18.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3831 z dnia 17.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2949 z dnia 20.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3248 z dnia 01.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3431 z dnia 08.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3442 z dnia 04.06.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3486 z dnia 07.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3487 z dnia 07.06.2021 r.
o) miejscowość Komórki
1) wniosek – nr rej. 3643 z dnia 09.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3527 z dnia 10.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3247 z dnia 31.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3246 z dnia 21.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3509 z dnia 09.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3509 z dnia 09.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3510 z dnia 09.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3244 z dnia 27.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3245 z dnia 31.05.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3197 z dnia 31.05.2021 r.
u) miejscowość Smyków
1) wniosek – nr rej. 3552 z dnia 10.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 2797 z dnia 15.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3362 z dnia 04.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3458 z dnia 06.06.2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2032,
c) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Daleszyce,
e) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
f) zmiany Uchwały Nr XXXVI/316/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
g) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród,
h) zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce,
i) zniesienia pomnika przyrody.

10. Interpelacje.
11. Zapytania i sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

W związku z wypadkiem, który miał miejsce 15 sierpnia w Daleszycach, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński ogłosił dzień 19 sierpnia na terenie gminy Daleszyce dniem żałoby.

Na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz jednostek organizacyjnych flagi zostają przepasane kirem i opuszczone do połowy masztów.

W dniu żałoby burmistrz odwołał wszystkie imprezy rozrywkowe, których organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach lub jednostki organizacyjne.

zaloba zarzadzenie

Była duża dawka sportowych emocji i popis strażackich umiejętności. 8 sierpnia w Daleszycach rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na płycie stadionu Spartakusa stanęły drużyny z wszystkich ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Daleszycach oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Po zaciętej rywalizacji główne trofeum zdobyli strażacy z Daleszyc. – Gratuluję wszystkim świetnego popisu sprawności i wiedzy. Dzięki takim ćwiczeniom jesteście zawsze gotowi do działania, a mieszkańcy naszej gminy czują się bezpiecznie - podsumował burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Sztafeta i „bojówka” przygotowuje do akcji

W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu strażaków, dopingowanych przez kolegów z jednostek i licznie zgromadzoną na daleszyckim stadionie publiczność. Zawodnicy z Daleszyc, Cisowa, Komórek, Mójczy, Niestachowa, Sukowa, Smykowa i Szczecna rywalizowali w dwóch konkurencjach: seniorzy startowali w sztafecie i ćwiczeniu bojowym, młodzież miała do pokonania sztafetę i tor przeszkód. Druhowie musieli rozwijać linie gaśnicze na czas, fachowo zmontować węże pożarnicze i podać wodę, liczyła się precyzja i szybkość.

- Dzisiejsze zawody są dla publiczności świetną rozrywką, możemy dopingować swoich faworytów i poczuć sportowe emocje, ale tak naprawdę, są to ćwiczenia, które pozwalają druhom sprawdzić ich przygotowanie do działania w czasie realnego zagrożenia. Tutaj mogą wyeliminować ewentualne błędy i stawać się coraz lepsi, zadania wymagały wykorzystania doświadczenia i specjalistycznego sprzętu. A zyskują na tym wszyscy mieszkańcy gminy Daleszyce, dlatego druhom należą się podziękowania za przygotowanie i udział w dzisiejszych zmaganiach – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński. Za grę fair play podziękował także zawodnikom prezes OSP w Daleszycach Norbert Wojciechowski. Wszystkim zespołom sprawnego poradzenia sobie z wyzwaniami pogratulował komendant Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Szczepan Furmanek.

Wzruszające chwile podczas rozdania medali

Puchar za zajęcie pierwszego miejsca zdobyli druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach, drudzy byli strażacy ze Smykowa, na trzecim miejscu – Suków. W kategorii młodzieżowej chłopców również najlepszy okazał się zespół z Daleszyc, za którym uplasowała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Smykowa. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna MDP ze Smykowa – również nagrodzona za świetny wynik i sportową postawę. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Podczas uroczystego rozdania nagród nie obyło się bez wzruszeń: burmistrz wręczył medal członkowi Drużyny ze Smykowa, który z powodu kontuzji, której nabawił się w trakcie przygotowań do zawodów,  oglądał zmagania kolegów z trybun. – Na pewno będziesz miał jeszcze wiele okazji, żeby pokazać swoje przygotowanie do akcji pożarniczych. Nie tak wiele jest młodych osób, które poświęcają na takie zajęcia swój wolny czas, dlatego dziękujemy Ci za  zapał do ćwiczeń i za to, że jesteś tu z nami – powiedział burmistrz.

Organizatorem zawodów był Miejsko-Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Daleszycach wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce.

Dwa zespoły śpiewacze z gminy Daleszyce stanęły na podium jednego z najważniejszych konkursów kultury ludowej w województwie świętokrzyskim: 45-tych Buskich Spotkań z Folklorem. „Sukowianki znad Lubrzanki” zajęły pierwsze miejsce, „Marzyszanki” – trzecie, w kategorii zespoły śpiewacze.  Naszym utalentowanym artystkom kibicował Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia i radny Sławomir Jamioł.

Koncert laureatów 45. Buskich Spotkań z Folklorem odbył się 8 sierpnia przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Poza zespołami śpiewaczymi, artyści zostali nagrodzeni także w kategoriach: solista śpiewak, solista instrumentalista, zespół pieśni i tańca oraz kapele ludowe.

- Buskie Spotkania z Folklorem to jeden z najważniejszych konkursów dla artystów promujących kulturę ludową w naszym regionie. Cieszę się, że na tej imprezie tak znakomicie prezentują się zespoły z naszej gminy – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Ich wkład w pielęgnowanie historii jest bardzo ważny, to podczas takich wydarzeń uświadamiamy sobie, jak bogate mamy tradycje, a od zapału i talentu naszych śpiewaczek w dużej mierze zależy, czy także przyszłe pokolenia będą o naszych korzeniach pamiętać.

Tymczasem przed naszymi artystkami już kolejne wyzwania; po zwycięstwie na Buskich Spotkaniach, „Sukowianki” będą reprezentowały gminę Daleszyce podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

9 sierpnia pani Agnieszka Michalecka otrzymała z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego stopień awansu zawodowego. Wyższe kwalifikacje zawodowe nauczycielka potwierdziła przed powołaną przez burmistrza Komisją Egzaminacyjną. Agnieszka Michalecka uczy języka polskiego i historii, prowadzi też zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach.