Rok 2021 to dobry czas dla młodzieżowych drużyn Spartakusa Daleszyce. Aktualnie w Akademii jest dziewięć grup dziecięco-młodzieżowych, z czego aż trzy zaliczyły w tym roku awans do wyższej ligi.

Obie drużyny Młodzików prowadzone przez Cezarego Ruszkowskiego oraz Pawła Tobołę zanotowały wspaniałe występy na zielonych boiskach. Młodzik Młodszy zdobył komplet zwycięstw, a w barażach w dwumeczu pokonał drużynę Pogoni Staszów 4-3. Zwycięstwo dało awans do II ligi Świętokrzyskiej Młodzika Młodszego. Dodatkowo królem strzelców został nasz zawodnik Wiktor Pakuła. Równie dobre występy zaliczyli Młodzicy Starsi, którzy zajęli pierwsze miejsce w grupie, co dało awans do I ligi Świętokrzyskiej Młodzika Starszego.

11 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 w Murawinie k/Szczecna odbędzie się widowisko historyczne pt. Capstrzyk Powstańczy. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać grupy rekonstrukcyjne z całej Polski, które swoimi strojami nawiązują do XIX wiecznych mundurów powstańczych. Będą kobiety w XIX wiecznych sukniach, tzw. krynolinach. Cykliczna, już po raz czwarty organizowana impreza, ma na celu przybliżanie mieszkańcom historii największego zrywu narodowowyzwoleńczego w dziewiętnastowiecznej Europie - Powstania Styczniowego. Jedna ze zwycięskich bitew tego powstania rozegrała się w lasach szczeceńskich w dniu 9 grudnia 1863 r. Data tejże bitwy zdecydowała o tym, że coroczne obchody Capstrzyku Powstańczego odbywają się właśnie w grudniu. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie! 

Daleszycka orkiestra dęta zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Nasi muzycy wzbogacili się o nowe instrumenty i repertuar. Wciąż także czekają na uczniów zainteresowanych wstąpieniem w ich szeregi!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach po raz kolejny sięgnął po środki pozabudżetowe przystępując do projektu grantowego ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi” pn. „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”, składając wniosek pt. „Orkiestra Dęta Daleszyce Bogactwem Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej”. Umowę z Zarządem LGD „Białe Ługi” podpisano dnia 3 lipca 2021r., a kwota dofinansowania to 14.267,00zł. Zadanie zostało zrealizowane od sierpnia 2021r. do końca listopada 2021r.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Polacy stanęli przeciwko jednej z największych ówczesnych potęg militarnych Europy, Imperium Rosyjskiemu. Zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy trwał 10 miesięcy i mimo klęski, jest dziś uznawany za jedną z najważniejszych polskich walk wyzwoleńczych.

Działania zbrojne Powstania Listopadowego ominęły kielecczyznę i ziemię daleszycką, ale mieszkańcy również mieli w nim swój udział: tutaj formowały się oddziały ochotników, które potem brały udział w bitwach pod Nową Wsią, Sochaczewem i Warszawą. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że mieszkańcy Daleszyc przekazali na wsparcie powstania dzwony kościelne, prawdopodobnie przetopione na broń.

Po klęsce powstańców Królestwo Polskie zostało włączone do rosyjskiego imperium, postępowała rusyfikacja. Kolejne represje doprowadziły do narastania postaw antyrosyjskich wśród Polaków, a skutkiem był wybuch w 1863 roku Powstania Styczniowego, którego ślady do dziś wyraźnie zaznaczone są na ziemi daleszyckiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński uczestniczył w inauguracji Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego. Podczas spotkania podpisano deklaracje o jego powołaniu i współpracy. Oznacza to, że wspólnie z innymi podmiotami i samorządami będą podejmowane działania prowadzące do tworzenia i wykorzystania nowoczesnych, zeroemisyjnych źródeł energii.

25 listopada w Kopalni Jaźwica w gminie Chęciny odbyła się inauguracja Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, województwa świętokrzyskiego i gmin, w których ŚKSM prowadzi działalność. Uczestniczyły w nim również przedsiębiorstwa działające w obszarze produkcji oraz źródeł energii odnawialnej.

Spotkanie było niezwykle ważnym momentem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ale i gospodarkę. Chodzi o czystą energię, która może pomóc uniezależnić przedsiębiorstwa i samorządy od źródeł kopalnych. Ogromne znaczenie ma tu zmniejszona emisja dwutlenku węgla. Jak twierdzą specjaliści, zielony wodór to przyszłość energetyczna. - Zastanawialiśmy się, jak naszą działalność można uczynić jeszcze bardziej przyjazną środowisku. Według nas paliwem przyszłości, które będzie całkowicie redukowało emisję Co2 jest zielony wodór. Dlatego podjęliśmy działania w kierunku przejścia na zeroemisyjną kopalnię. Mamy trzy fazy projektu. Pierwszy pilotażowy etap chcemy zorganizować do 2023 roku. Wtedy będziemy w stanie uruchomić na kopalni pierwszy elektrolizer, który będzie produkował zielony wodór z zeroemisyjnych źródeł energii i z wody pochodzącej z kopalni. I w oparciu o zielony wodór będą funkcjonowały pierwsze maszyny górnicze. Drugi etap potrwa do 2025 roku. Do tego czasu planujemy uruchomić większą instalację do produkcji zielonego wodoru, który będzie służył nie tylko do maszyn górniczych, ale również do transportu. Docelowym planem jest uruchomienie dużych mocy produkcji zielonego wodoru do 2030 roku – mówił Szczepan Ruman, prezes zarządu Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, inicjator powstania Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego.

Celem spotkania było stworzenie otwartego forum współpracy. Zaproszone do niego są wszystkie podmioty, które chcą działać na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii, a także produkcji zielonego wodoru w województwie świętokrzyskim. Do współpracy dołączyła także gmina Daleszyce. – Wspólnie przygotowujemy się do realizacji innowacyjnego projektu, czyli budowy farmy fotowoltaicznej na lustrze zbiornika wody należącego do Świętokrzyskiej Kopalni Surowców Mineralnych, znajdującego się na terenie gminy Daleszyce. Obecnie jesteśmy na etapie początkowym, ale jestem przekonany, że w najbliższym czasie te prace będą bardziej zaawansowane. Docelowo ma tu powstać pływająca farma fotowoltaiczna. To źródła energii, które zdecydowanie są naszą przyszłością – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

Deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich podpisało w sumie 26 podmiotów. Wśród nich władze województwa, miasta Kielce, gmin z terenu regionu świętokrzyskiego, a także przedsiębiorstwa. Jak podkreślał prezes Szczepan Ruman, lista nie jest zamknięta i kolejne podmioty mogą dołączać do współpracy.

„Posłuchojcie prose, jeśli wiedzieć chcecie,
Jak przód ludzie zeli na tym bozym świecie…”

25 listopada 2021r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach odbył się XXXI Konkurs Recytatorski Świętokrzyskiej Poezji Ludowej. Głównym celem konkursu jest popularyzacja regionalnej literatury ludowej, propagowanie wśród dzieci i młodzieży sztuki żywego słowa oraz kultywowanie gwary ludowej regionu świętokrzyskiego.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas IV-VIII ze szkół podstawowych z: Mójczy, Szczecna, Brzechowa, Sukowa, Sierakowa i Słopca. Uczestników oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Alicja Prendota - przewodnicząca, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Beata Harabin - pracownik Nadleśnictwa Daleszyce, Ewelina Pastuszka - Referent Administracyjno-Biurowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

Komisja nagrodziła następujących wykonawców:

I miejsce - Maria Sadowska (SP Szczecno)

II miejsce - Nikodem Sikora (SP Sieraków), Amanda Lach (SP Szczecno)

III miejsce - Zuzanna Łapińska (SP Szczecno), Jan Baran (SP Suków)

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Michał Gębski (SP Brzechów), Maja Szyba (SP Suków), Kinga Kołomańska (SP Słopiec).

Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz upominek w formie zestawu długopisów i kalendarza książkowego, a także grę „memory” ufundowaną przez Nadleśnictwo Daleszyce. Uczniowie zajmujący miejsca na podium odebrali z rąk jurorów nagrody książkowe. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za przybycie i przygotowanie do konkursu.

MGOK Daleszyce