ROZPORZĄDZENIE Nr 14/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 30 listopada 2021 r.,
zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego

21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich pracowników służb społecznych i doskonała okazja do wyrażenia uznania oraz wdzięczności za pracę na rzecz osób potrzebujących. Życzenia dla pracowników z gminy Daleszyce złożył burmistrz Dariusz Meresiński.

Pracownicy socjalni to osoby, które znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z biedą i wykluczeniem. Każdego dnia mają do czynienia z najtrudniejszymi sytuacjami, krzywdami ludzkimi, bezradnością, goryczą i rezygnacją. Muszą stawać na wysokości zadania i pomagać wyjść potrzebującym na prostą.

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. O randze tego święta świadczy fakt, że zostało ono sformalizowane wprowadzeniem do ustawy o pomocy społecznej. Dziś jest ono formą wyróżnienia podejmowanego codziennie wysiłku przez pracowników społecznych. A ich rola w społecznościach lokalnych jest niezwykle ważna.

Z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach spotkał się w tym uroczystym dniu burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. – Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy i szczególnych umiejętności. Nie jest łatwo być pracownikiem socjalnym. Zwykle są oni niewidoczni na co dzień, jednak praca jaka wykonują na rzecz innych jest nie do ocenienia. Dzięki nim wiele osób może pokonywać przeciwności losu, radzić sobie z problemami i próbować stawać na własnych nogach. Dlatego w tym wyjątkowym dniu ich święta pragnę podziękować im za ich ciężką pracę. Dziękuję, że zawsze trwacie na posterunku, gotowi do niesienia wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują. Dziękuję za zaangażowanie i oddaną służbę społeczną. Życzę państwu życzliwości od innych i tego, aby nie zabrakło wam energii, ciepła i wytrwałości. Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia i satysfakcję osobista oraz zawodową – powiedział burmistrz Dariusz Meresiński.

Do życzeń dołączyła dyrektor MGOPS Daleszyce Renata Segiecińska. – Pracownicy socjalni, to szczególna grupa zawodowa. Życzę wszystkim dużo cierpliwości i zapału do pracy w tym zawodzie. A że tu trzeba mieć talent, mierzony siłą życzliwości i szacunku do innych, to nie jest łatwa praca. Zostają w niej tylko ci, którzy to czują – podsumowała dyrektor Renata Segiecińska.

Podczas uroczystości każdy z pracowników socjalnych otrzymał podziękowania za swoją pracę i poświęcenie, list gratulacyjny, a także komin na szyję, aby cieplej było pracować w terenie. Wręczono też stopnie awansu zawodowego dla kolejnych pracowników MGOPS w Daleszycach.

Agnieszka Olech

Rok 2021 to dobry czas dla młodzieżowych drużyn Spartakusa Daleszyce. Aktualnie w Akademii jest dziewięć grup dziecięco-młodzieżowych, z czego aż trzy zaliczyły w tym roku awans do wyższej ligi.

Obie drużyny Młodzików prowadzone przez Cezarego Ruszkowskiego oraz Pawła Tobołę zanotowały wspaniałe występy na zielonych boiskach. Młodzik Młodszy zdobył komplet zwycięstw, a w barażach w dwumeczu pokonał drużynę Pogoni Staszów 4-3. Zwycięstwo dało awans do II ligi Świętokrzyskiej Młodzika Młodszego. Dodatkowo królem strzelców został nasz zawodnik Wiktor Pakuła. Równie dobre występy zaliczyli Młodzicy Starsi, którzy zajęli pierwsze miejsce w grupie, co dało awans do I ligi Świętokrzyskiej Młodzika Starszego.

11 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 w Murawinie k/Szczecna odbędzie się widowisko historyczne pt. Capstrzyk Powstańczy. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać grupy rekonstrukcyjne z całej Polski, które swoimi strojami nawiązują do XIX wiecznych mundurów powstańczych. Będą kobiety w XIX wiecznych sukniach, tzw. krynolinach. Cykliczna, już po raz czwarty organizowana impreza, ma na celu przybliżanie mieszkańcom historii największego zrywu narodowowyzwoleńczego w dziewiętnastowiecznej Europie - Powstania Styczniowego. Jedna ze zwycięskich bitew tego powstania rozegrała się w lasach szczeceńskich w dniu 9 grudnia 1863 r. Data tejże bitwy zdecydowała o tym, że coroczne obchody Capstrzyku Powstańczego odbywają się właśnie w grudniu. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie! 

Daleszycka orkiestra dęta zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Nasi muzycy wzbogacili się o nowe instrumenty i repertuar. Wciąż także czekają na uczniów zainteresowanych wstąpieniem w ich szeregi!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach po raz kolejny sięgnął po środki pozabudżetowe przystępując do projektu grantowego ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi” pn. „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”, składając wniosek pt. „Orkiestra Dęta Daleszyce Bogactwem Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej”. Umowę z Zarządem LGD „Białe Ługi” podpisano dnia 3 lipca 2021r., a kwota dofinansowania to 14.267,00zł. Zadanie zostało zrealizowane od sierpnia 2021r. do końca listopada 2021r.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Polacy stanęli przeciwko jednej z największych ówczesnych potęg militarnych Europy, Imperium Rosyjskiemu. Zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy trwał 10 miesięcy i mimo klęski, jest dziś uznawany za jedną z najważniejszych polskich walk wyzwoleńczych.

Działania zbrojne Powstania Listopadowego ominęły kielecczyznę i ziemię daleszycką, ale mieszkańcy również mieli w nim swój udział: tutaj formowały się oddziały ochotników, które potem brały udział w bitwach pod Nową Wsią, Sochaczewem i Warszawą. Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że mieszkańcy Daleszyc przekazali na wsparcie powstania dzwony kościelne, prawdopodobnie przetopione na broń.

Po klęsce powstańców Królestwo Polskie zostało włączone do rosyjskiego imperium, postępowała rusyfikacja. Kolejne represje doprowadziły do narastania postaw antyrosyjskich wśród Polaków, a skutkiem był wybuch w 1863 roku Powstania Styczniowego, którego ślady do dziś wyraźnie zaznaczone są na ziemi daleszyckiej.