Członkowie Klubów Seniora z terenu gminy Daleszyce uczestniczyli w wycieczce, na której poznawali uroki województwa świętokrzyskiego.

Działalność daleszyckich Klubów Seniora trwa w najlepsze. Powstanie 10 klubów na terenie gminy było strzałem w dziesiątkę. Nawiązały się nowe znajomości, a ich członkowie zyskali masę pozytywnej energii i chęci do działania. Tym razem zorganizowali wycieczkę dla członków Klubów Seniora, aby aktywnie i co najważniejsze wspólnie spędzić trochę czasu.

- Polubiliśmy się, chcemy przebywać w swoim towarzystwie, mamy wspólne zainteresowania i masę wolnego czasu, więc wpadliśmy na pomysł, aby zorganizować wycieczkę integracyjną, jak pomyśleliśmy tak zrobiliśmy – mówiła jedna z uczestniczek członkini Klubu Seniora.

Seniorzy odwiedzili m.in. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Opactwo Cystersów w Wąchocku oraz Bazylikę Matki Bożej Ostrobramskiej i Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. W wycieczce na zaproszenie seniorów uczestniczyła Anna Kosmala, radna rady powiatu kieleckiego.

- Bardzo się cieszę, że nasi młodzi duchem seniorzy wpadli na tak genialny pomysł. Widać po nich tą radość i zaangażowanie w życie Klubów. Nie są tylko biernymi uczestnikami ale sami wychodzą z inicjatywą, chcą działać, spotykać się i cieszyć się życiem. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jestem dumna, że mogłam razem z nimi na nowo odkrywać atrakcje naszego województwa. Jak to mówią „cudze chwalicie, swego nie znacie”. – mówiła radna Kosmala.

Do aktywnych seniorów z gminy Daleszyce ,w Wąchocku, dołączył również burmistrz Dariusz Meresiński.

- Być tu z Wami, nawet przez chwilę, to prawdziwa radość. Wystarczy chwila spędzona w Waszym towarzystwie i człowiek nabiera niebywałej energii. Gdy patrzę w te wszystkie uśmiechnięte twarze to wiem, że zrobiliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Z takimi ludźmi to można góry przenosić – cieszył się Burmistrz.

Daleszyccy seniorzy zapowiadają kolejne inicjatywy, a pomysłów mają naprawdę wiele i chcą je wszystkie zrealizować. Widząc ich zaangażowanie, jesteśmy pewni, że wszystkie dojdą do skutku. Życzymy zatem powodzenia.

32 uczniów z terenu gminy Daleszyce otrzymało nagrody burmistrza Dariusza Meresińskiego. Młodzi ludzie otrzymali za swoją pracę w minionym roku szkolnym nagrody w postaci bonów pieniężnych oraz dyplomy.

- Jestem dumny i pełen uznania, że tylu uczniów z naszych szkół może się pochwalić tak wysoką średnią ocen i znakomitymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych. Przygotowując materiały do uchwały wspólnie z radnymi odnośnie nagród, zastanawialiśmy się, czy średnia 5.70 nie jest zbyt wysokim progiem. Jak widać, nie, co mnie niezmiernie cieszy. Mam nadzieję, że to jest dla Was, jak również Waszych koleżanek i kolegów sygnał, że warto się sumiennie uczyć przez cały rok. Gratuluje Wam, Waszym rodzicom oraz nauczycielom za trud pracy włożony w osiągnięcie tego sukcesu - powiedział na uroczystym spotkaniu z młodzieżą i rodzicami burmistrz.

25 osób zostało nagrodzonych za uzyskanie średniej ocen na zakończenie minionego roku szkolnego co najmniej 5,70. W gronie laureatów znaleźli się: Sandra Rubak, Kamil Ostrowski, Sara Kalisz, Filip Hernik, Daniel Krzysiek, Olga Tuśnio, Filip Golmento, Kinga Jaworska, Krzysztof Tarłowski oraz Alicja Piórczyk ze Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach, Maja Mojecka, Aleksandra Matałowska i Bartosz Matałowski ze Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy, Amelia Dziadowicz oraz Jakub Tyzo ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Igor Pakuła i Wiktor Pakuła z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie, Adam Skrobot i Patrycja Czajkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie, Marcel Romański ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, a także reprezentujący Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie: Kacper Stępień, Jan Baran, Filip Wilk, Filip Scendo oraz Alex Drewin.

Siedmioro uczniów zasłużyło na uznanie dzięki dobrym wynikom w konkursach przedmiotowych: Amelia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – za zdobycie tytułu finalistki IV Wojewódzkiego Konkursu z Geografii, Bartosz Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej w Mójczy – za zdobycie tytułu laureata XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego, Zuzanna Strząbała ze Szkoły podstawowej w Brzechowie – za zdobycie tytułu finalistki IV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, Oliwia Komorowska ze Szkoły Podstawowej w Marzyszu – za zdobycie tytułu laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego, Michalina Manecka ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – za zdobycie tytułu finalistki X Wojewódzkiego Konkursu z języka Angielskiego oraz Aleksandra Kowalik i Jan Mańczyk ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – za zdobycie tytułów laureatów w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek.

Nagrody Burmistrza zostały przyznane prymusom 29 sierpnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. Na miłą uroczystość zaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzicami, symboliczne bony pieniężne oraz dyplomy wręczył uczniom burmistrz Dariusz Meresiński – życząc wszystkim nagrodzonym równie dobrych wyników w zbliżającym się już wielkimi krokami nowym roku szkolnym.

Gmina Daleszyce otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 70 000, 00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica. Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia wynosi 17 500 zł, a koszt całkowity wykonania zadania to 87 500 zł.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 31.08.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja dyrektorów szkół oraz stowarzyszeń prowadzących szkoły o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2023/2024 i o współpracy z gminą.