Kolejny postój m-Gopsika miał miejsce w dniu 9 sierpnia 2023 między innymi w Sierakowie. A przydał się bardzo bo pogoda tego dnia wyjątkowo nie sprzyjała wyjazdom poza sołectwo.

Mieszkańcy Sierakowa  skorzystali zatem z możliwości załatwienia swoich spraw na miejscu bez konieczności wyjazdu do Daleszyc. W mobilnej filii MGOPS składali wnioski o świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pomocowe. Jedna z podopiecznych przyjęła pracownika socjalnego w swoim domu.

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje o zamknięciu ujęcia wody w Smykowie zasilającego miejscowości Wójtostwo, Danków, Smyków i Sieraków, z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – bakterii grupy coli.

Jednocześnie Zakład informuje, że od 9.08.2023 r. uruchomione zostaje zastępcze dostarczanie beczką wody do celów spożywczych.

W dniu dzisiejszym woda beczkowozem dostarczona zostanie około godz. 16:00. Początek akcji od miejscowości Wójtostwo.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach

Gmina Daleszyce realizuje zadania dotyczące budowy punktów pomiarowych i modernizacji węzłów wodociągowych, trwa też instalacja systemu zdalnego odczytu wodomierzy. - Dzięki modernizacji zasuw i instalacji urządzeń do pomiaru przepływu sieć wodociągowa na terenie Daleszyc będzie podzielona na strefy i monitorowana, co pomoże w ograniczeniu ewentualnych przerw w dostawie wody. Natomiast zdalne wodomierze na pewno będą dla mieszkańców dużą wygodą, ponieważ inkasent nie będzie już wchodził do domów, by odczytać wskazania licznika – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

W ramach inwestycji budujemy trzy punkty pomiarowe i modernizujemy pięć węzłów wodociągowych. Na terenie Daleszyc instalowane są nowe zasuwy, które „podzieliły” sieć na strefy, dzięki czemu w razie awarii nie trzeba odcinać dopływu wody do całego miasta, a jedynie do rejonu, gdzie konieczne są naprawy.

- Węzły umożliwiają w razie awarii odcięcie wody tylko na newralgicznym obszarze, a dzięki punktom pomiarowym można sprawdzić przepływ wody, a więc np. monitorować, czy i gdzie doszło do wycieku – mówi burmistrz. – Dla mieszkańców oznacza to mniej nieprzewidzianych sytuacji, a więc spokój i wygodę. Zadanie obejmuje całą sieć na terenie miasta, dzięki czemu będziemy mieć pod kontrolą cały obszar – dodaje Dariusz Meresiński.

Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych docelowo ma się skończyć  do marca przyszłego roku. Drugie zadanie, czyli instalacja zdalnych wodomierzy także ma być zakończona w tym terminie.

– System zdalnego odczytu wodomierzy to inwestycja, która z pewnością także ułatwi życie mieszkańcom, ponieważ nie będą już musieli kontrolować licznika. Zasięg urządzeń do odczytu to kilka kilometrów, dlatego stając u wlotu danej ulicy można „spisać” wszystkie liczniki z danego obszaru. Cały proces sprawdzania danych będzie się więc odbywał w krótszym czasie i nie będzie już angażował mieszkańców, a jedynie pracowników, którzy są za to odpowiedzialni – wyjaśnia burmistrz.

W ramach zadania „Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu” w Daleszycach zamontowanych zostanie 800 wodomierzy, część już została zainstalowana. Uruchomiony został już także system zdalnego odczytu wodomierzy.

- Oba przedsięwzięcia charakteryzują się dużą efektywnością. Pierwsze służy poprawie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody, drugie – wygodzie osób korzystających z publicznej sieci wodociągowej. Doceniam dotychczas podjęte inicjatywy i działania samorządu Miasta i Gminy Daleszyce pozwalające modernizować i lepiej gospodarować infrastrukturą związaną z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną i użytkową. Mam nadzieję, że znajdziemy kolejne środki finansowe na kontynuację rozpoczętych, pożytecznych i korzystnych również od strony ekonomicznej przedsięwzięć – podsumowuje Marek Gos, prezes ZUK w Daleszycach.

Wykonawcą zadania dostawy i montażu wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu oraz budowy punktów pomiarowych i modernizacji węzłów wodociągowych na terenie gminy Daleszyce jest Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach. Łączna wartość tych inwestycji to nieco ponad 749 tysięcy złotych. Powyższe zadania dofinansowane są ze środków pozyskanych przez gminę Daleszyce w drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Mieszkańcy gminy Daleszyce mogą skorzystać z pomocy pracowników socjalnych bez konieczności wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak co roku latem w teren ruszył m-Gopsik, czyli bus Ośrodka, który dojeżdża do wszystkich sołectw. Można w nim złożyć wnioski i skorzystać z porad. Projekt powstał głównie z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, dla których dużym utrudnieniem jest dojazd do siedziby MGOPS.

M-Gopsik jest w terenie przez cały sierpień. Oznaczony logo MGOPS-u bus stacjonuje w kolejnych dniach w różnych miejscowościach, pracownicy czekają na mieszkańców w najbardziej dostępnych miejscach, jak place przy szkołach, świetlicach, remizach czy kościołach. -  Zainteresowanie jest duże, jednego dnia pracownicy MGOPS przyjmują nawet kilkadziesiąt osób, które załatwiają w ten sposób swoje sprawy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, składają wnioski o zapomogi czy inne wsparcie socjalne – relacjonują pracownicy Ośrodka.

- Sprawy poruszane przez mieszkańców są różne - mieszkańcy składali wnioski o zasiłki rodzinne, dodatki z programu „Czyste Powietrze”, zasiłki z pomocy społecznej. Niektórzy przyszli porozmawiać. Jedna z osób w podeszłym wieku powiedziała, że nudzi się w domu i czuje samotna. W tym przypadku pracownicy odpowiedzialni za akcję ”Korpus Wsparcia Seniora” zainteresowali się tym problemem. Wszak pomoc społeczna nie polega tylko i wyłącznie na przyznawaniu zasiłków – podkreśla Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. Jak dodaje, mieszkańcy bardzo cenili sobie możliwość uzyskania pomocy w miejscu ich zamieszkania bez konieczności przyjazdu do Daleszyc. Zaoszczędzili czas i środki, co było szczególnie istotne dla matek z małymi dziećmi, a dla osób w podeszłym wieku było to ułatwienie w dostępie do usług społecznych.

„M- Gopsik” to unikatowy projekt w skali całego województwa świętokrzyskiego, który w gminie Daleszyce działa z powodzeniem już od sześciu lat. Urząd Miasta i Gminy zakupił w tym celu specjalny pojazd, który został przystosowany do załatwiania spraw formalnych z zakresu pomocy społecznej, ale też do organizacji ciekawych zajęć dla dzieci. – Jak co roku przygotowaliśmy też akcję letnią skierowaną do najmłodszych mieszkańców, czyli „Objazdowe wakacje”. Nasz bus w dni wolne od kierowania wsparcia socjalnego do dorosłych przyjeżdża do dzieci albo zawozi je w różne atrakcyjne miejsca naszej gminy, gdzie przygotowujemy dla nich ciekawe zajęcia – dodaje pani dyrektor.

„Objazdowe wakacje” organizowane są z myślą o dzieciach z rodzin korzystających z systematycznego wsparcia Ośrodka oraz świetlicy Integracyjno–Wspierającej „Promyczek” w Daleszycach. Otwarcie tegorocznej akcji letniej odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym, w kolejnych dniach zaplanowano m.in. plażowanie nad zalewem w Borkowie czy rajd leśnymi ścieżkami.

M-Gopsik” sprawdza się w naszej gminie już kolejny rok, a zainteresowanie mieszkańców pokazuje nam, że jest potrzebny. Pracownicy socjalni we wszystkich sołectwach pomagają mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o świadczenia socjalne, rozmawiają z seniorami, organizują też ciekawe zajęcia dla dzieci. Inicjatywa naszego Ośrodka jest wyjątkowa i bardzo cenna – podsumowuje Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

harmonogram m gopsik

Dotacja w kwocie 1 166 000,00 zł została przyznana gminie Daleszyce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozwoli ona odzyskać dawny blask kościołom w Cisowie, Sukowie i Daleszycach. Dofinansowanie zostało przyznane na obiekty historyczne wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.

O przekazaniu dofinansowania dla poszczególnych samorządów poinformowali parlamentarzyści – wiceminister Anna Krupka oraz senator Krzysztof Słoń.

- W marcu złożyliśmy stosowne wnioski, które pozwolą na niezbędne prace konserwatorskie w trzech świątyniach na terenie naszej gminy. Musimy szczególnie zadbać o to, co pozostawili nam w spadku nasi przodkowie. Mury naszych kościołów były świadkami wielu historycznych wydarzeń i można powiedzieć, że są swoistymi pomnikami pamięci bliskimi każdemu z nas. Przywracanie im blasku i dawnej świetności pozwoli utrzymać je w dobrej kondycji na kolejne stulecia – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zachowane dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w tych zabytkach nieruchomych, które są wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego. W kościele w Cisowie wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa, poprawiona zostanie zewnętrzna elewacja, a w środku przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwatorskie. W świątyni w Sukowie wymienione zostaną okna, które w tym momencie są zdegradowane, nieszczelnie i przeciekają. Również poprawiona zostanie zewnętrzna elewacja kościoła, aby przywrócić jej wartości estetyczne. Wykonane zostaną również niezbędne prace remontowo-budowalne. W daleszyckiej parafii wykonana zostanie konserwacja techniczna i estetyczna ambony oraz parapetu chóru. Koszt inwestycji to w sumie ok. 1,2 mln zł. 

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach jest jednym z najstarszych w powiecie kieleckim, został ufundowany w 1221 roku, w kolejnych wiekach był kilkakrotnie przebudowywany. Na uwagę zasługuje obraz Matki Bożej Szkaplerznej z XVI wieku umieszczony w wielkim ołtarzu, uznany w XVIII wieku za słynący łaskami.

Historia parafii w Sukowie sięga 1918 r. kiedy powstała kaplica ku czci św. Augustyna biskupa. W 1930 r. z funduszy parafian rozpoczęto budowę kościoła, którego główną patronką została Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Naprzeciw świątyni znajduje się drewniana plebania z początku XX wieku, która również uchodzi za zabytek.

Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Cisowie został fundowany w 1758 r. Świątynia ma barokowo -klasycystyczny ołtarz główny z obrazami Koronacji Matki Boskiej i św. Wojciecha. W kościele znajduje się rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła. Kościół był schronieniem dla stacjonujących w lasach cisowskich partyzantów II wojny światowej.