Kolejny raz cykliści wyruszyli wraz z księdzem biskupem Marianem Florczykiem na majówkę rowerową.

Rodzinna Majówka Rowerowa to sposób na upamiętnienie Jana Pawła II z okazji rocznicy jego urodzin (papież Polak urodził się 18 maja 1920 roku). Trasa  rodzinnej majówki wiodła z Kielc do Borkowa jej długość to blisko 20 km. W drogę dzielnie ruszyły nawet rodziny z małymi dziećmi.

Poruszający się na dwóch kółkach pielgrzymi wyruszyli spod kieleckiej katedry o godz. 10:00. Po drodze rowerzyści zatrzymali się w kościołach w Dyminach i w Kaczynie, by pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mariana Florczyka wspólnie pomodlić się. Około godziny 14 pielgrzymi dotarli do celu, czyli nad zalew w Borkowie, gdzie czekał na nich piknik. Uczestnicy majówki mogli skosztować pysznych kiełbasek z grilla oraz zrelaksować się przy muzyce.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.05.2024 r. tj. poniedziałek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z działalności spółki ZUK.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023”.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2023 rok”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody.
11. Zapytania i interpelacje Radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Dziadowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa mieszańca Rottweilera. Pies ten w godzinach wieczornych dnia 18.05.2024 roku pojawił się w miejscowości Marzysz Pierwszy, gdzie został odłowiony do Schroniska Ogonki w Nowinach. Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę właściciela lub osoby mogące wskazać właściciela psa o pilny kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 tel. 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański

Szanowni Państwo,

Pokaz filmu pt. „Raport Pileckiego” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza odbędzie się we wtorek 21 maja o godz. 18.00 w kinie Fenomen mieszczącym się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Seans odbędzie się w ramach niedawno rozpoczętej IX edycji Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”. Film zostanie poprzedzony wstępem Marka Jończyka z Referatu Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Kielcach. Zapraszamy, wstęp wolny!

Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach - zmiana trasy autobusów linii nr 28 i 33.