Inkasent sołectwa Widełki Robert Skrzyniarz, informuje że w dniu 12 maja 2021 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 będzie pełnił dyżur w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

W tym dniu mieszkańcy Widełek będą mogli uiszczać opłaty związane  z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.

Projekty dotyczące wsparcia dla rodzin i otwarcia nowych klubów seniora w gminie Daleszyce otrzymały unijne dofinansowanie. Umowy zostały zawarte oficjalnie 27 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, który nadzoruje Urząd Marszałkowski.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim WŚ Katarzyna Kubicka oraz Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Segiecińska i prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Anna Kosmala wraz ze skarbnikiem Teresą Stachurską.

Będą „wspierać bardziej”

Jednym z dofinansowanych projektów z gminy Daleszyce jest działanie zaproponowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce”. Projekt ruszy w maju. Wsparcie unijne na realizację tego projektu wyniesie 951 tysięcy 684 złotych i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Minimum 45 dzieci skorzysta z oferty świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, gdzie otrzymają pomoc pedagoga i logopedy. W planach jest także dostosowanie świetlicy w Kranowie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uruchomienie w świetlicy pomocowego telefonu zaufania.

Dofinansowanie także dla seniorów

Drugi dofinansowany projekt będzie dotyczył utworzenia pięciu nowych klubów seniora. W klubach 80-ciu starszych mieszkańców będzie mogło aktywnie i bezpiecznie spędzać czas. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w partnerstwie z gminą Daleszyce. Nowe kluby powstaną w Mójczy, Brzechowie, Marzyszu, Niestachowie i Słopcu. Ruszą z początkiem października. Koszt projektu wyniesie ponad 1 mln zł, dofinansowanie to 970 tys. zł.

Przebudowany został fragment drogi gminnej w Szczecnie. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Roboty budowlane zostały odebrane 4 maja. Wartość zadania to 10 tys. zł, wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach. Nowy odcinek drogi ma 60 mb i szerokość  3,5 – 4,0m.

Postępują prace nad rozbudową ulicy Kilińskiego w Daleszycach. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami, jednak finał inwestycji na pewno zmieni całkowicie warunki poruszania się w tym rejonie.

Prace przy rozbudowie ulicy ruszyły w marcu, do tej pory istniejąca warstwa asfaltu została sfrezowana, a pobocza przygotowane do wymiany instalacji i planowej zabudowy. Drogowcy mają położyć tu nową nawierzchnię drogi i jednostronny chodnik. Przebudowana zostanie też sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymienione zostaną słupy oświetleniowe oraz zostanie wykonane odwodnienie. Inwestycja ma być gotowa do końca października tego roku.

Harmonogram wywozu odpadów i powiadomienia o najbliższym terminie wywozu śmieci – dostępne w aplikacji BLISKO! Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach uruchomił system „Segrego”, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy mogą zamówić bezpłatne powiadomienia o gospodarce odpadami w swoich sołectwach.

Powiadomienia są dostępne w aplikacji mobilnej BLISKO, którą wystarczy „ściągnąć” na swój telefon, a w kolejnych krokach: dodać nadawcę i wybrać „gospodarkę odpadami”. Aplikacja udostępnia także wiadomości od innych nadawców, m.in. regionalne ostrzeżenia, informacje dotyczące lokalnych wydarzeń czy awarii.

Sprawdź swój harmonogram wywozów odpadów!

Harmonogram śmieci w Twoim telefonie

System Segrego udostępni aktualny harmonogram wywozu odpadów dla wskazanego adresu, pokaże mapę z punktami zbiórek odpadów nietypowych, pozwoli zamówić przypomnienie o płatnościach i terminach wywozu śmieci oraz ocenić pracę odbiorcy odpadów. Aplikacja podpowiada również, jak właściwie posegregować odpady – ma to znaczenie ekologiczne, ale też praktyczne, ponieważ niewłaściwa segregacja grozi podniesieniem opłat.

 segrego art2

 segrego art1

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO!

W tym roku obchodziliśmy 230-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kwiaty i znicze w miejscach pamięci tradycyjnie złożył Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, który wraz z radnym Pawłem Tobołą wziął także udział w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w przeddzień dnia św. Floriana, patrona strażaków, przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach. Podczas obchodów Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Szczepan Furmanek, prezes OSP  w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński przekazali medal za zasługi dla byłego naczelnika OSP w Daleszycach, druha Piotra Tombarkiewicza.

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, nadawany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. – To najwyższe odznaczenie przyznawane dla strażaków przez związek OSP – podkreśla prezes Norbert Wojciechowski. – W OSP Daleszyce takim medalem dotychczas mogło się poszczycić tylko trzech druhów, druh Piotr Tombarkiewicz jest czwartym strażakiem z naszej jednostki tak wysoko docenionym za codzienną pracę i długoletnią służbę.

- Serdecznie gratuluję tak wyjątkowego wyróżnienia druhowi Piotrowi Tombarkiewiczowi. To dzięki tak zaangażowanym w służbę strażakom, nasze jednostki stają się coraz silniejsze i świetnie zorganizowane, a my, wszyscy mieszkańcy gminy Daleszyce możemy czuć się bezpiecznie, bo wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć – zwrócił się do odznaczonego druha i wszystkich świętujących Dzień Strażaka Burmistrz Dariusz Meresiński.

Dzień swojego patrona, świętego Floriana, świętują tradycyjnie wszyscy druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Daleszyce; w tym roku w uroczystościach w jednostkach OSP Smyków oraz OSP Suków Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach reprezentowała Pani Anna Kosmala – kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju.

2 maja Polacy świętowali Dzień Flagi Rzeczypospolitej, ustanowiony pomiędzy Świętem Pracy a 3-cim Maja przez rząd RP dla uczczenia burzliwej historii kraju i naszych barw narodowych. W tym roku ponownie majowe święta obchodzone były w cieniu epidemii, nie brakło jednak gestów pamięci; mieszkańcy gminy Daleszyce chętnie wywieszali barwy narodowe na swoich posesjach, najmłodsi wzięli udział w szkolnych akademiach, podejmowali też wyzwanie opublikowania w mediach społecznościowych zdjęcia z flagą. Dzień Flagi RP obchodziliśmy po raz 17-ty.