Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

  • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
  • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
  • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
  • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

  • Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
  • Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
  • Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
  • Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

internetgov 3 770

INTERNET.GOV.PL jest narzędziem przeznaczonym również dla samorządów.

Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do:

- zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy mogą być zarówno drukowane, ale wtedy należy w systemie wprowadzić ręcznie dane uzyskane od mieszkańców, lub w postaci elektronicznej – wtedy wypełnione można załadować jako jeden plik do systemu. Dzięki temu są samorządy są w stanie gromadzić głosy wsparcia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Działania te pozwolą bardziej efektywnie zachęcać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie Państwa jednostek.

- raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów. 

Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

internetgov 2 770

10 września w Widełkach odbył się Przegląd Tradycji i Kultury Ziemi Świętokrzyskiej „Ocalić od zapomnienia”.  Było kolorowo, wesoło i z przytupem, czyli tak, jak dawniej wyglądały zabawy na świętokrzyskiej wsi.

W gościnnej przestrzeni Centrum Edukacji Ekologicznej stanęły stoiska z ludowym rękodziełem i staropolskim jedzeniem, nie zabrakło ludowych przyśpiewek i wspólnych tańców, był konkurs na najlepszą świętokrzyską zalewajkę, a nawet podhalańskie oscypki!

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa, który od kilku tygodni przebywa w miejscowości Niwy. Ponieważ pies zostanie odłowiony do Schroniska, uprzejmie proszę osoby mogące wskazać właściciela psa lub które chcą go adoptować o kontakt ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański

Jak co roku gmina Daleszyce włączyła się w tę akcję. Tym razem mieszkańcy zostali zaproszeni na wspólne czytanie do Borkowa. W pięknej scenerii tamtejszego zalewu poznawali i przypominali sobie dzieło Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

W nastrojowy klimat relacji między starszym i młodszym pokoleniem oraz stosunków między dwiema warstwami społecznymi wprowadził zebranych nie tylko piękny krajobraz, ale i nawiązujące do epoki stroje czytających.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu jest już mocno zaawansowana. Mury nowego budynku już stoją, obiekt został zadaszony, w tej chwili trwają prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych, posadzek i roboty elewacyjne.

- Dobudowana sala gimnastyczna i dodatkowe pomieszczenia niemal podwoiły powierzchnię szkoły w Słopcu i sprawiły, że staje się ona obiektem nowoczesnym i w pełni funkcjonalnym. Dzieci i młodzież zyskują nie tylko przestrzeń do rozwoju fizycznego, ale też do rozwijania zainteresowań, do organizowania akademii i wspólnych uroczystości. To bardzo ważne dla społeczności szkolnej, ale też innych mieszkańców miejscowości, którzy często wraz z dziećmi uczestniczą w istotnych wydarzeniach i teraz będą mieć do tego wymarzone warunki – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 18.09.2023 r. tj. poniedziałek o godz. 15:30 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zmiany uchwały Nr LXXX/686/2023 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia