Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniu:
— 02.03.2024 r. (sobota) w godz. 10:00 - 14:00.

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne.

W ramach Programu Rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” - 2024 r. z inicjatywy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w dniach 20.02.2024 r. oraz 22.02.2024 r.  zorganizowano kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  W zajęciach wzięli głównie udział opiekunowie, asystenci osoby niepełnosprawnej i kandydaci na świadczenie usług sąsiedzkich.

Spotkanie obejmowało  zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Celem zajęć było przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu poszkodowanego. Ratownik  uczył właściwego oceniania sytuacji, efektywnego wzywania pomocy medycznej oraz bezpiecznego i samodzielnego zastosowania zabiegów ratujących życie. W czasie szkolenia każdy uczestnik miał okazję poćwiczyć ustalony schemat udzielania pierwszej pomocy i wyrobienia prawidłowych reakcji w momencie zagrożenia życia i zdrowia osoby poszkodowanej.  W szkoleniu wzięły udział 43 osoby z terenu Gminy Daleszyce.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.

Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - ankieta pt. "Działy i spłaty rodzinne towarzyszące dziedziczeniu gospodarstwa rolnego"

Niniejsza ankieta skierowana jest do osób pochodzących z obszarów wiejskich (obecnie mieszkających, np. w mieście) i osób mających rodzinę na wsi.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Żłobka w Daleszycach informuje, że od 1 marca 2024roku rusza REKRUTACJA do żłobka na rok szkolny 2024/2025.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobka oraz deklaracje kontynuowania pobytu dziecka w żłobku można składać od 01 marca do 29 marca 2024 r. w godz. 8.00 – 15.30 w sekretariacie żłobka

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Żłobku w Daleszycach - 2 marca 2024r.