Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach zaprasza rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Regulamin konkursu

Zgodnie z opublikowanym w dniu 18 października 2023 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 25 października 2023 r. do dnia 24 listopada 2023 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-25-pazdziernika-2023-r-do-24-listopada-2023-r

W dniu 17 października 2023 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, odbył się gminny etap III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Do rywalizacji stanęły cztery przedszkola: Przedszkole w Daleszycach, Punkt Przedszkolny w SP w Mójczy, Punkt Przedszkolny przy SP w Sukowie i Punkt Przedszkolny przy SP w Niestachowie. Uroczystego otwarcia sportowych zmagań przedszkolaków, dokonał dyrektor ZSP w Daleszycach, pan Maciej Mądzik. Życzył małym sportowcom dobrej zabawy oraz sukcesów podczas zawodów.

Dzieci rywalizowały w czterech konkurencjach: bieg z pałeczką sztafetową, tor przeszkód, skok w dal oraz rzut woreczkiem do celu. Zawodnicy z wielkim zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Jolanta Naszydłowska, Edyta Świder i Cezary Ruszkowski. Po zakończeniu rywalizacji, drużyny otrzymały z rąk pana dyrektora dyplomy i pamiątkowe medale. Na uczestników czekały również słodkie upominki.

I miejsce i najlepszy wynik uzyskały przedszkolaki z Daleszyc i tym samym zakwalifikowały się do etapu powiatowego, który odbędzie się 7 listopada 2023 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.  

Udział w olimpiadzie był dla każdego dziecka wyjątkowym przeżyciem. Zmagania sportowe rozbudziły zainteresowania sportem i chęć współzawodnictwa.  Uczyły zasad fair play i aktywnego spędzania czasu, a przede wszystkim  były świetną zabawę.

ZSP Daleszyce

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem wolnym we Wszystkich Świętych PSZOK będzie czynny we czwartek 02.11.2023 r. w godz. od 12.00 do 18.00

Pierwszoklasiści ze szkół podstawowych z terenu gminy Daleszyce złożyli uroczyste ślubowania i stali się pełnoprawnymi uczniami. Dzieci obiecały sumiennie wypełniać szkolne obowiązki, dostały od wychowawców upominki i odwdzięczyły się pięknymi występami.

Ponad 1500 sadzonek buka ze szkółki leśnej w Sukowie posadzili pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach i Nadleśnictwa Daleszyce na uprawie w leśnictwie Marzysz.

Dzięki wspólnemu działaniu w lesie w okolicach Kaczyna urośnie około półtora tysiąca drzewek więcej. Akcja zaczęła się od krótkiego instruktażu prawidłowego sadzenia, następnie uczestnicy zakasali rękawy i wzięli się do pracy  – Las sosnowy zamieniamy w las liściasty i tym samym odmładzamy go, aby zróżnicować skład gatunkowy naszych leśnych ekosystemów – mówił Tomasz Guz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce.