Rozpoczęły się prace przy remoncie drogi powiatowej nr 1319T na odcinku łączącym sołectwa Niestachów i Brzechów.

- Droga prowadząca przez las wymagała interwencji. Niestety pojawiły się w niej spore ubytki, a doraźne ich łatanie nie zdawało egzaminu. Obecna nawierzchnia asfaltowa była też wyjątkowo śliska, co dodatkowo przez jej leśne położenie prowadziło do nieszczęśliwych zdarzeń drogowych. Liczę, na to, że po remoncie komfort i bezpieczeństwo kierowców znacznie się poprawią – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przeprowadzone prace będą polegać na wzmocnieniu podbudowy, położeniu nowej nakładki asfaltowej, odmuleniu rowów, wymienieniu przepustów, a także oczyszczeniu i pomalowaniu poręczy mostowych.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. Prace nad inwestycją nadzoruje Powiatowy Zarząd dróg w Kielcach.

Wartość zadania, które jest współfinansowane z budżetu Gminy Daleszyce to 1 369 996,39 zł z czego 821 997,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. Dylmex – Inwestycje ze Staszowa.

Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu na terenie gminy w dniu 19.05.2024. - Wyprawa rowerowa Co za Jazda! Morawica

W roku 1940 w sowieckich obozach jenieckich w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku przebywały tysiące polskich oficerów z jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego. W ramach zwalczania elity narodu polskiego i jego inteligencji Józef Stalin i członkowie Biura Politycznego partii bolszewickiej podjęli 5 marca 1940 roku decyzję o wymordowaniu polskich jeńców. Masowe egzekucje wykonano w lesie katyńskim w kwietniu i maju 1940 roku. NKWD wymordowało minimum 15 131 polskich żołnierzy.

W tym roku obchodzimy 84 rocznicę zbrodni katyńskiej. Z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel pt.:,, Ocalić od zapomnienia’’ przygotowany przez uczniów i nauczycieli. ,,Mali artyści’’ recytowali wiersze Zbigniewa Herberta, Kazimiery Iłłakowiczówny i Feliksa Konarskiego. Główna solistka wykonała piękny utwór muzyczny ,,Biały krzyż’’. Następnie przewodniczący wszystkich klas zapalili znicze przy ,,Dębie katyńskim’’. Zwieńczeniem uroczystości była projekcja filmu dokumentalnego pt.: ,,Zbrodnia katyńska - walka o prawdę’’.

SP w Słopcu

W sobotę, 18 maja, odbędzie się Rodzinna Majówka Rowerowa 2024 pod patronatem i z udziałem księdza biskupa Mariana Florczyka, Trasa będzie prowadzić z Kielc przez Kaczyn do Borkowa.

Zbiórka odbędzie się 18 maja o godzinie 9.30 na placu świętego Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej w Kielcach. Na 9.45 zaplanowana jest modlitwa, poświęcenie uczestników Majówki i ich rowerów, a o 10 ten wyjątkowy peleton wyruszy w trasę, która w jedna stronę liczy około 18 kilometrów.

Planowany jest postój przy kościele w Dyminach oraz przy kościele parafialnym w Kaczynie, gdzie będzie nabożeństwo majowe i modlitwa za mamy. Na zakończenie, około godziny 14, odbędzie się piknik rodzinny w Borkowie. Będzie poczęstunek dla uczestników Majówki. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach, w Hali Legionów przy ulicy Leszka Drogosza 2 od 13 maja do 15 maja w godzinach od 8.00 do 18.00 (pokój 104 - pierwsze piętro). Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 664 - 920 - 603. 

Organizatorami tego wydarzenia są MOSiR Kielce, Miasto Kielce, Caritas Diecezji Kieleckiej, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, w organizacji pomaga Komenda Miejska Policji w Kielcach. 

Załączniki:

Na tą inwestycję mieszkańcy miejscowości Suków-Borki czekali od dawna. Trwają prace związane z długo oczekiwaną przebudową drogi powiatowej nr 1361T. Projekt ten, znacząco poprawiający infrastrukturę lokalną na terenie gminy Daleszyce, jest realizowany dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 6,3 mln złotych, z czego ponad 3,3 mln złotych pokryje pozyskane dofinansowanie.

- To bardzo duża inwestycja, ponieważ koszt modernizacji wynosi ponad 6,3 miliona złotych - podkreśla Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. - Długo czekaliśmy na tą inwestycję. Jest to ruchliwa droga, a brak chodnika powodował wiele problemów dla naszych mieszkańców. Dzięki naszemu zaangażowaniu udało się pozyskać milionowe dofinansowanie, co umożliwiło realizację tego projektu. Gmina Daleszyce współfinansuje przebudowę tej ważnej dla mieszkańców drogi – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. - Duże natężenie ruchu w tym miejscu było dla naszych mieszkańców ogromnym problemem. Brak odpowiedniej infrastruktury powodował liczne zagrożenia, zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów. Przez wiele lat zabiegaliśmy o poprawę bezpieczeństwa i komfortu na tej trasie. To właśnie bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Stąd też mocno zabiegaliśmy o realizację tego zadania – dodaje.

Na inwestycję pozyskano wysokie dofinansowanie

Całkowita wartość zadania wynosi nieco ponad 6,3 miliona złotych, co czyni go jedną z większych inwestycji drogowych w regionie. Przebudowa obejmuje poszerzenie jezdni do 5,5 metra, budowę 2-metrowego chodnika, montaż progów zwalniających oraz nowe przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem. Zostanie również zmodernizowana kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie. Zarządcą drogi jest starostwo powiatowe w Kielcach, które podpisało umowę z firmą BUDYNEK Sp. z o.o. do realizacji tego zadania. Projekt zdobył dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 miliona złotych. Wkład własny zostanie pokryty z budżetu gminy Daleszyce i Powiatu Kieleckiego. - Każde dofinansowanie, które udaje się nam pozyskać, to dodatkowe środki dla naszej gminy. Stawiamy na rozwój infrastruktury drogowej, bo wiemy, jak ważna jest ona dla jakości życia naszych mieszkańców i rozwoju lokalnej gospodarki - tłumaczy burmistrz Dariusz Meresiński. - W ciągu ostatnich lat zainwestowaliśmy znaczące środki w modernizację i rozbudowę naszych dróg. Dzięki temu możemy teraz realizować projekty, które jeszcze kilka lat temu wydawałyby się niemożliwe – podkreśla.

Droga i chodnik zapewnią komfort i bezpieczeństwo

Po przygotowaniu terenu pod inwestycję zgodnie z własnością gruntu, nareszcie mogły ruszyć roboty ziemne. Do tej pory sfrezowano już asfalt, wykonano odwodnienie i przygotowano teren pod budowę chodnika. - Intensywne prace, które obecnie trwają, są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i użytkowników drogi. Cieszymy się, że każdy etap jest starannie planowany, aby minimalizować utrudnienia. Już niebawem będzie w tym miejscu dużo bardziej komfortowo, a przede wszystkim bezpieczniej, na czym bardzo nam zależało – dodaje burmistrz Dariusz Meresiński i apeluje do mieszkańców o cierpliwość na czas wykonywanych prac. - Przemieszczających się w tym miejscu mieszkańców prosimy o ostrożność, ale też o wyrozumiałość i cierpliwość. Z całą pewnością, po zakończeniu prac, wszystkie niedogodności zostaną zapomniane. Już niebawem zyskamy bezpieczną drogę, chodnik i oświetlone przejścia dla pieszych, które znacząco poprawią komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników – mówi Anna Kosmala Radna Rady Powiatu Kieleckiego .  

Modernizacja drogi Suków-Borki na odcinku 1,6 kilometra nie tylko poprawi jakość życia lokalnej społeczności, ale również zwiększy atrakcyjność regionu dla turystów i inwestorów. Prace mają zakończyć się zgodnie z harmonogramem.

Agnieszka Olech

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego spowodowanego przymrozkami wiosennymi  w nocy z 25 na 26 kwietnia br., jak również w dniach poprzednich (22 i 23 kwietnia br.). Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach  informuje o możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi (oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do tutejszego Urzędu w terminie do  dnia  06.05.2024 r.  Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.