W uroczystej atmosferze, pełnej entuzjazmu i uznania dla lokalnych talentów oraz inicjatyw, gmina Daleszyce świętowała podsumowanie swojego roku kulturalnego. Wydarzenie to stało się wyrazem uznania dla tych, którzy przyczyniają się do bogactwa kulturowego i społecznego regionu. W tym roku spotkanie odbyło się w piątek, 17 listopada i zgromadziło szerokie grono ludzi kultury i sztuki.

Wręczono ponad 80 statuetek

Zebranych gości powitał dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach Norbert Wojciechowski, który następnie oddał głos konferansjerom. Centralnym punktem uroczystości było wręczenie honorowych statuetek, które symbolizowały nie tylko osiągnięcia minionego roku, ale również nieoceniony wkład w życie kulturalne gminy. Statuetki te trafiły w ręce artystów, animatorów kultury, kombatantów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych i oświaty. Każdy z laureatów, w swojej dziedzinie, wnosił niepowtarzalny wkład w rozwój i promocję kultury na terenie gminy. W sumie wręczono ponad osiemdziesiąt statuetek. – W imieniu mieszkańców i władz gminy Daleszyce, chciałbym wyrazić naszą dumę z osiągnięć naszej społeczności w minionym roku. Każdy artysta, animator kultury, kombatant, przedsiębiorca i przedstawiciel lokalnych organizacji, który dziś otrzymał honorową statuetkę, jest świadectwem siły i różnorodności naszej wspólnoty. Te osiągnięcia to nie tylko sukces poszczególnych osób, ale całej gminy. Nasz rok kulturalny był pełen wydarzeń, które zdecydowanie wzbogaciły życie społeczne. Te momenty są dla nas inspiracją do dalszego działania, aby Daleszyce pozostały miejscem, gdzie kultura jest celebracją naszej wspólnej tożsamości i źródłem lokalnego rozwoju. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu kulturalnego. Wasza pasja, zaangażowanie i twórczość są fundamentem naszej gminy. Wierzę, że kolejny rok przyniesie równie wiele okazji do świętowania i dalszego rozwoju naszej pięknej gminy Daleszyce – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Statuetki na ręce wyróżnionych osób wręczali: burmistrz Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala i przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia.

Wydarzenie pełne rozmów i wymiany doświadczeń

Co ważne, wydarzenie to było doskonałą okazją do spotkania i dialogu między różnymi środowiskami. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele różnych sektorów społecznych i kulturalnych, mieli możliwość wymiany doświadczeń i planów na przyszłość. Ten aspekt integracji społeczności lokalnej był wyraźnie widoczny i stanowił jeden z najważniejszych elementów uroczystości

W swoim przemówieniu organizatorzy podkreślali znaczenie kultury jako łącznika społeczności i jako siły napędowej rozwoju lokalnego. Zwrócono uwagę na to, jak ważne jest wspieranie lokalnych talentów i inicjatyw, które przyczyniają się do wzbogacenia życia społecznego i kulturalnego

Atrakcyjnym punktem programu tegorocznej Cecyliady był występ lokalnego artysty, wokalisty Roberta Kostury, ucznia Szkoły Podstawowej w Daleszycach. Organizatorzy przygotowali też dla zebranych ciekawą niespodziankę – karaoke.

Podsumowując, gmina Daleszyce pokazała, że kultura jest żywym i dynamicznym elementem lokalnej społeczności. Wydarzenie to było nie tylko okazją do świętowania osiągnięć minionego roku, ale także do spojrzenia w przyszłość z nadzieją na dalszy rozwój i prosperowanie kultury w regionie.

Agnieszka Olech