32 uczniów z terenu gminy Daleszyce otrzymało nagrody burmistrza Dariusza Meresińskiego. Młodzi ludzie otrzymali za swoją pracę w minionym roku szkolnym nagrody w postaci bonów pieniężnych oraz dyplomy.

- Jestem dumny i pełen uznania, że tylu uczniów z naszych szkół może się pochwalić tak wysoką średnią ocen i znakomitymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych. Przygotowując materiały do uchwały wspólnie z radnymi odnośnie nagród, zastanawialiśmy się, czy średnia 5.70 nie jest zbyt wysokim progiem. Jak widać, nie, co mnie niezmiernie cieszy. Mam nadzieję, że to jest dla Was, jak również Waszych koleżanek i kolegów sygnał, że warto się sumiennie uczyć przez cały rok. Gratuluje Wam, Waszym rodzicom oraz nauczycielom za trud pracy włożony w osiągnięcie tego sukcesu - powiedział na uroczystym spotkaniu z młodzieżą i rodzicami burmistrz.

25 osób zostało nagrodzonych za uzyskanie średniej ocen na zakończenie minionego roku szkolnego co najmniej 5,70. W gronie laureatów znaleźli się: Sandra Rubak, Kamil Ostrowski, Sara Kalisz, Filip Hernik, Daniel Krzysiek, Olga Tuśnio, Filip Golmento, Kinga Jaworska, Krzysztof Tarłowski oraz Alicja Piórczyk ze Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach, Maja Mojecka, Aleksandra Matałowska i Bartosz Matałowski ze Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy, Amelia Dziadowicz oraz Jakub Tyzo ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Igor Pakuła i Wiktor Pakuła z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie, Adam Skrobot i Patrycja Czajkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie, Marcel Romański ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, a także reprezentujący Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie: Kacper Stępień, Jan Baran, Filip Wilk, Filip Scendo oraz Alex Drewin.

Siedmioro uczniów zasłużyło na uznanie dzięki dobrym wynikom w konkursach przedmiotowych: Amelia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – za zdobycie tytułu finalistki IV Wojewódzkiego Konkursu z Geografii, Bartosz Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej w Mójczy – za zdobycie tytułu laureata XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego, Zuzanna Strząbała ze Szkoły podstawowej w Brzechowie – za zdobycie tytułu finalistki IV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, Oliwia Komorowska ze Szkoły Podstawowej w Marzyszu – za zdobycie tytułu laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Graficznego, Michalina Manecka ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – za zdobycie tytułu finalistki X Wojewódzkiego Konkursu z języka Angielskiego oraz Aleksandra Kowalik i Jan Mańczyk ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – za zdobycie tytułów laureatów w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek.

Nagrody Burmistrza zostały przyznane prymusom 29 sierpnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. Na miłą uroczystość zaproszeni zostali uczniowie wraz z rodzicami, symboliczne bony pieniężne oraz dyplomy wręczył uczniom burmistrz Dariusz Meresiński – życząc wszystkim nagrodzonym równie dobrych wyników w zbliżającym się już wielkimi krokami nowym roku szkolnym.