Komunikacja miejska, BUS

Rozkłady jazdy linii ZTM Kielce, Orlik Kielce oraz Muszkieter

 

muszkietertel.669 740 136

Postój na Rynku w Daleszycach - 24 godziny na dobę

Ogłoszenie - Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach
z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie podziału gminy Daleszyce na okręgi wyborcze

Wyświetl treść dokumentu - pobierz plik PDF

Informacja o zakończeniu programu usuwania azbestu (2)

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 15 listopada 2012r. zostało zakończone zadanie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z obiektów, które ucierpiały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących w dniach 5-7 sierpnia 2012r. na terenie Miasta i Gminy Daleszyce".
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 7997,13 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowanych zadania;

Ogłoszenie - konkurs na upowszechnianie kultury i promocji oraz kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
ogłasza
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury i promocji oraz kultury fizycznej i sportu

I. Rodzaj zadania:
w zakresie kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej drużyn młodzieżowych dziewcząt i chłopców(juniorów i trampkarzy) z terenu Gminy Daleszyce.
2. Organizacja i prowadzenie zajęć, szkoleń i zawodów dla czterech drużyn piłkarskich chłopców, drużyny piłkarskiej dziewcząt i drużyny siatkarskiej chłopców oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych – dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Daleszyce.
w zakresie kultury i promocji:
1. wspieranie działań promujących gminę.
2. wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji, sztuki i ochrony dóbr kultury.
3. wspieranie rozwoju turystyki, imprez masowych i promocji gminy.

Czytaj więcej...

Informacja o zakończeniu programu usuwania azbestu

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 15 września 2012r. zostało zakończone zadanie pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce".
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 29.160,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 20.412,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 8.748,00 zł.

Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2018 Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11147018