Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów

Daleszyce, dnia 08. 04. 2013 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 08. 04. 2013 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzechów na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Informacja - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza

Daleszyce, dnia 08. 04. 2013 r.


INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 08. 04. 2013 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mójcza na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Straż Miejska przypomina

INFORMACJA
Dotycząca obowiązków właścicieli /użytkowników nieruchomości w czasie okresu zimowego
Właściciel nieruchomości posiada obowiązek usuwania śniegu, lodu z chodnika będącego częścią drogi publicznej. Osoby niedopełniające tego obowiązku narażają się na grzywnę w wysokości 100 zł. Brak utrzymania czystości i porządku może również skutkować poważniejszymi konsekwencjami: w przypadku doznania urazu przez przechodnia np. złamania kończyny lub podobnych obrażeń poza odpowiedzialnością karną istnieje możliwość pociągnięcia właściciela/użytkownika posesji o zadośćuczynienie z powództwa cywilno – prawnego.

Czytaj więcej...

Informacja o plikach cookies

Informacja dotycząca obowiązków właścicieli /użytkowników nieruchomości w czasie okresu zimowego

 Właściciel nieruchomości posiada obowiązek usuwania śniegu, lodu z chodnika będącego częścią drogi publicznej. Osoby niedopełniające obowiązku odśnieżenia narażają się na grzywnę mandatu karnego w wysokości kwoty 100 zł. Odpowiedzialność osób nie wykonujących ten rodzaj obowiązków może skutkować poważniejszymi konsekwencjami w przypadku doznania urazu przez przechodnia np.złamania kończyny lub podobnych obrażeń bowiem poza odpowiedzialność karną istnieje możliwość pociągnięcia właściciela o zadośćuczynienie roszczeń wyrażonych przez poszkodowanego,który kierując sprawę na drogę powództwa cywilno- prawnego będzie domagał się odszkodowania.

Czytaj więcej...


Dzisiaj jest: 21 marca 2018 Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11115924