Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017 15:41

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki do konkursu:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21.04.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3..Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


5. Ogłoszenie o naborze.

6. Formularz zgłoszeniowy.

7. Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie powołania członków komisji.

8. Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie roztrzygnięcia konkursu.