Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Opublikowano: wtorek, 07, luty 2017 10:57

Daleszyce, dania 07.02.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki do konkursu:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 07.02.2017 r. w sprawie otwartego konkursu  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3..Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


5. Ogłoszenie o naborze.

6. Formularz zgłoszeniowy.

7. Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie powołania członków komisji.

8. Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie roztrzygnięcia konkursu.