Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Opublikowano: czwartek, 26, styczeń 2017 15:40

Daleszyce, dania 26.01.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki do konkursu:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 26.01.2017 r. w sprawie otwartego konkursu  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3..Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


5. Ogłoszenie o naborze.

6. Formularz zgłoszeniowy.

7. Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie powołania członków komisji.

8. Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w roztrzygnięcia konkursu.