Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.

Opublikowano: piątek, 18, listopad 2016 11:41

Informuję, że w dniu 16 listopada 2016r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 17.280,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 12.096,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania
• oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 5.184,00 zł.