Informacja o wynikach naboru animatorów CASI

Opublikowano: czwartek, 03, styczeń 2013 07:53

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Animator/Animatorka w Centrum Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (CASI)


Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
     
Oferowane stanowisko:
Animator/Animatorka w Centrum Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (CASI)

Ilość oferowanych stanowisk:
4

Wymiar czasu:
1 etat w wymiarze pełnego czasu pracy tj. 8/40

Miejsce pracy:
Jedno z czterech Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (CASI), tj. w Świetlicy Wiejskiej  w Trzemosnej / w Świetlicy Wiejskiej w Niwach / w Gimnazjum w Daleszycach / w Gimnazjum w Sukowie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostały wybrane następujące osoby:
CASI w Świetlicy Wiejskiej w Trzemosnej – Pani Kamila Dziedzic, zam. w Trzemosnej,
CASI w Świetlicy Wiejskiej w Niwach – Pani Agnieszka Jaroń, zam. w Niwach,
CASI w Gimnazjum w Daleszycach – Pan Paweł Woźniak, zam. w Niwach,
CASI w Gimnazjum w Sukowie – Pan Mateusz Kowalik, zam. w Sukowie.