Informacja o zakończeniu programu usuwania azbestu (2)

Opublikowano: poniedziałek, 26, listopad 2012 11:29

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 15 listopada 2012r. zostało zakończone zadanie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z obiektów, które ucierpiały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących w dniach 5-7 sierpnia 2012r. na terenie Miasta i Gminy Daleszyce".
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 7997,13 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowanych zadania;