Informacja o zakończeniu programu usuwania azbestu (2)

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 15 listopada 2012r. zostało zakończone zadanie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z obiektów, które ucierpiały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących w dniach 5-7 sierpnia 2012r. na terenie Miasta i Gminy Daleszyce".
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 7997,13 zł, tj. 100% kosztów kwalifikowanych zadania;


Dzisiaj jest: 28 maja 2018 Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11183232