Informacja o zakończeniu programu usuwania azbestu

Opublikowano: piątek, 05, październik 2012 19:29

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 15 września 2012r. zostało zakończone zadanie pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce".
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków: